Vieringen in Coronatijd: richtlijnen bisschoppen (update 21 september)

De bisschoppen van Nederland hebben regels uitgevaardigd, zie https://www.bisdom-roermond.nl/Bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los