Priesterkoor

Het priesterkoor, het koor (de plaats) waar de priesters hun dienst doen is rijker uitgevoerd dan de rest van de kerk. Wat meteen opvalt, ook als je de kerk al binnenkomt, het altaar en de ambo uit creme kleurige marmor die goed afsteekt tegen de donkere ondergrond. Dit is bewust gedaan om het bijzondere karakter van deze twee plaatsen aan te geven. De Ambo, als de tafel van het zuivere Woord van God, dat hier verkondigd wordt. En het altaar waar het offer van Christus door de handen van de priester aan God wordt opgedragen.
Beide zijn belangrijk en beide horen ook bij elkaar.

 

Priesterkoor-01

 

Tegen de absis achterwand is er een drapperie geschilderd. Dit om de ruimte aan te kleden en te verbijzonderen. Deze schildering is van Mathias Goebbels, die als cannunik te Aken verschillende kerken beschilderd heeft. Bijv. Rolduc en Welten. In het centrum van de boog (der geschiedenis) staat het kruis. Rank en slank duidelijk aanwezig maar niet overheersend. Christus is het middelpunt. Uit liefde voor ons gestorven om ons de toegang tot zijn hemelse Vader te bewerken. Dit is de corpus die in de tijd van de kerkbouw aan een groot houten kruis in het midden van de kerk hing zoals toen in de traditie gebruikelijk was.

De zuiltjes die waarschijnlijk 'overgebleven' zijn uit het gotische koor dat er van 1880 tot 1904 gestaan heeft zijn er ook om het bijzondere karakter te ondersteunen. een verdere funtie hebben ze in 1996 gekregen toen er beelden van de 4 evangelisten op geplaatst werden. Barokke beelden uit Italië. 

  

Priesterkoor-02   Priesterkoor-03

 

Als we de blik naar links en rechts wenden zien we twee grote segmentbogen die in 1964 het priesterkoor verruimd hebben. De tijd van openheid en transperantie was aangebroken en architekt Ir. Peuts heeft dit in de kerk toen doorgevoerd. De beslotenheid van het priesterkoor werd opengebroken en aan de rechterkant was er de mogelijkheid geschapen voor extra zitplaatsen op de zondagen en voor de weekdagen kon het toenmalige altaar gedraaid worden voor een weekdag kapel.

 

Priesterkoor-04

De blik die we hier hebben van het priesterkoor af richting kerk en transept doet ons ook zien waar de bel/klok hangt die tijdens de eucharistie gebruikt wordt om het moment voor de consacratie aan te geven. Deze klok is afkomstig uit de kapel van het UTP (Universiteit voor Theolochie en Pastoraal) die toendertijd ook in Heerlen gevestigd was. Bij het sluiten van deze instelling is de klok bij ons terecht gekomen en heeft hij een mooie theologische en pastorale funtie gekregen.

  

Priesterkoor-05   Priesterkoor-06

 

Als we nu verder draaien en richting het schip kijken dan ontdekken we eigelijk stiekem het geheim van de enige twee 'vreemde' zuilen die onze kerk rijk is. Het verruimd de blik. Het contact met het volk dat ook gekomen is om hier samen het Misoffer aan God op te dragen is gegeven. Zowwel deze richting als dus ook andersom.
De twee zuilen hebben onder elk 4 duivelse beeltenissen als teken dat ook de onderwereld uiteindelijk God dienstbaar moet zijn. En boven hebben ze een mooi blad motief. De overwinningspalmen die natuurlijk bij Pancratius goed passen en ook voor ons klaar liggen als we eenmaal de goede strijd gestreden hebben.

  

 

Priesterkoor-07

Aan de andere zijde hebben we dan ook de grote segmentboog die, zoals we net al zagen bij de revitalisering van de kerk in 2009 deels weer dicht gezet zijn door architekt Ir. Mertens die het werk van toen niet ongedaan wilde maken uit respect voor de geest van toen. Maar toch het priesterkoor iets van zijn oorspronkelijke beslotenheid wilde terug geven. Dit gaf de mogelijkheid om deze ruimte verder wat te verbijzonderen. Hier boven de Priestersidiliën (zetels) het nieuwe ritabel met twee scenes uit het leven van de patroonheilige. Rechts hadden we het afscheid van Pancratius van zijn pleegouders. Oom en tante met nichtje die hij achterlaat om naar Rome te trekken, toendertijd hèt centrum van de wereld. En aan deze zijde het goede getuigenis dat hij voor de Keizer aflegt dat hij de ene ware God aanbid en trouw gezworen heeft.

  

Priesterkoor-08

Tot slot een kleine doorblik naar de Christus Koning kapel.


 

 

 

Zoeken