Nieuwe rubriek, Weet-je

Panc-pentekeningkopie

Niets is zomaar... door te kijken naar wat we zien is het waardevol en zinning om eens te kijken
waarom het zo is zoals het is. En waarom of hoezo is het zo zoals wij het nu aantreffen.

We willen met deze nieuwe rubriek eens de geschiedenis van kerk en rond om de kerk wat belichten
en in herinnering roepen. We gaan samen met Dhr. Weerts, die we daartoe bereid gevonden hebben, op pad. 

We wensen ons veel plezier en mooie momenten tijdens onze tochten door verleden en
eigenlijk ook tevens door het heden...

Klik hier om mee op weg te gaan...

Zoeken