Je toevertrouwen aan Gods genade

 

Je kunt je toevertrouwen … en liefhebben

IMG 5602In het aardedonker van lijden en sterven laat Jezus zich los en vertrouwt hij zich toe aan de genade van zijn Vader (Lc 23, 46). Hij wordt door zijn Vader ten volle aanvaard, tot leven gewekt. Het Pasen van Jezus getuigt ‘dat er grenzeloos vertrouwen kan zijn, dat het leven zelf onbegrensd vertrouwen is, onbegrensde openheid’. Vanuit dit tot op de bodem doorleefde vertrouwen, die ondervonden liefde geeft Jezus ons ‘een nieuw gebod: zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben’ (Jo 13, 34). Goed doen, je engageren voor een medemens hoe beroerd de situatie ook is, dat kun je en moet je doen zoals en omdat jijzelf steeds bemind wordt, al ervaar je het meestal pas achteraf. Pas als je werkelijk door je eigen bodem heen gezakt bent, groeit een basisvertrouwen dat bergen verzet (Mt 17, 20). Moge zo ons hart geraakt worden in de vaak onbegrijpelijke doolhof van het leven. De grootste nederlaag in het leven is niet dat je de dood niet kunt tegenhouden en sterft, maar het onvermogen om te vertrouwen, om je toe te vertrouwen, en dus om lief te hebben.

 

 

Zoeken