Je toevertrouwen aan Gods genade

 

Je kunt ontwaken tot een besef van genade

IMG 5879verklWat ga je doen als je totaal machteloos bent? Lathouwers geeft tenslotte een getuigenis van zijn paasvertrouwen: ‘Je kunt geen einde aan alle lijden maken en toch kun je niet ophouden met dit te proberen. En wanneer je dat doet ontdek je, op het diepste punt van je totale onvermogen, dat er genade bestaat en dat jij niet degene bent die het doet. Daar wordt het hart vermorzeld (…) Daar begint het scheppende fiat. Daar kan alles opnieuw geschapen en ontvangen worden, maar nu als genade. Want het is meer dan een mens kan doen. Ja, alle lijden blijft bestaan, tot in zijn meest verschrikkelijke vormen toe. Maar meteen is daar als door een wonder ook het besef dat er iets oneindig veel diepers is, waardoor overgave en – in die overgave – herschepping kunnen plaatsvinden, en alle dingen heel worden, opnieuw geschapen worden. Opnieuw geschapen worden: dat is voor mij de betekenis van Pasen. Er heeft een fundamentele verandering plaatsgevonden. Goede Vrijdag blijft en zal voortduren tot het einde der tijden, zoals de Franse wiskundige Blaise Pascal (1623-1662) ons dat voorhoudt. Maar tegelijk is dat gruwelijke lijden van verleden, heden en toekomst nu ingevouwen in een nog groter mysterie: in het Paasgebeuren van opstanding, licht en vreugde, in iets wat ik niet kan uitdrukken. Dit vertrouwen is voor mij een zekerheid geworden en geeft mij kracht om door te gaan, om elke dag weer het leven en de dingen van alledag op te nemen’ (p. 204-205).

 

 

Zoeken