Je toevertrouwen aan Gods genade

 

‘Opeens zei ik ja’

Zonnestraling-wolken-lichtstralen 540Lathouwers spreekt over ‘een levende ervaring, die ongeconditioneerd is’, ‘de mogelijkheid om in het hart geraakt te worden’. Ik zie haar uitgetekend bij de man die van 1953 tot zijn dood secretaris generaal van de Verenigde Naties was: Dag Hammarskjöld (1905-1961). Op Pinksteren 1961 schrijft hij in zijn dagboek Merkstenen (Nijmegen 1983, p. 148): ‘Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar opeens zei ik ja tegen iemand – of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft. Vanaf dat moment heb ik geweten wat het zeggen wil, niet óm te zien, of: zich niet te bekommeren om de dag van morgen’. Een bijzondere ervaring: tegelijk kiezen en gekozen worden, kiezen in ontvankelijkheid voor wie of wat. Lathouwers zegt hierover: ‘Dat ja, al net zo diep als het onbepaald is, blijft resoneren, doet zijn transformerend werk in zijn hele verder leven. Maar het is allerminst zo dat daardoor meer klaarheid geschapen wordt over die innerlijke verandering, of dat die klaarheid als doel nagestreefd kan worden. Dat ongrijpbare ja was Hammarskjöld aan antwoord genoeg. Hij ontdekte dat er vanuit een totaal andere, totaal onverwachte hoek iets is, dat ik niet kan oproepen, dat ik niet over me kan afroepen, dat totaal onafhankelijk blijft van welke voorbereiding dan ook, die ik daartoe getroffen zou hebben’ (p. 114). Op 17 september 1961 komt Hammarskjöld om bij een duister vliegtuigongeval in Rodesië (het huidige Zambia). Je kunt je toevertrouwen maar het kan je je leven kosten.

 

 

Zoeken