Je toevertrouwen aan Gods genade

 

IMG 2836-detail MediumIn uitzichtloze situaties werd vroeger gemakkelijk gezegd: ’Vertrouw je maar aan God toe, Hij zal voor je zorgen’. Kritische stemmen roepen daarom in navolging van Karl Marx (1818-1883) al eeuwen lang: ‘Godsdienst is opium voor het volk’. Je wordt erdoor verdoofd of verdooft jezelf. Hebben ze gelijk? Ja, als zulke woorden clichématig, oppervlakkig uitgesproken worden zonder daadwerkelijk iets te doen aan de ellende van mensen en zonder enige peiling naar de diepte van hun beleving.

Daarom is de titel van mijn overweging riskant. Ik kies hem bewust maar dan vanuit de uitdrukkelijke intentie beroerde situaties van mensen werkelijk serieus te nemen. Willen de woorden ‘Je toevertrouwen aan Gods genade’ enige realiteitszin krijgen, dan dient de spreker de machteloosheid in de diepte doorleefd te hebben. Wil je de onvoorstelbare dynamiek van Pasen enigszins verstaan en van binnenuit opengaan voor de ondoorgrondelijke God, dan zul je de machteloosheid die je treft, moeten durven doormaken. Alleen zo kom je tot een authentieke paaservaring en een authentieke paasverkondiging.

 

 

Door Piet Stevens

 

 

Zoeken