Vastenkalender 2014

 

Engelen helpers van God

 

Vastenkalender 2014-40

 

 

Na veertig dagen te zijn beproefd in de woestijn werd Jezus
geholpen door engelen van God. Veertig dagen lang moest
Hij 'nee' zeggen tegen de verleiding van de kwade geest.
Daarna begon zijn openbare leven dat eindigde met het
verraad van Judas, een van zijn leerlingen. Hij werd
onschuldig veroordeeld tot het kruis en verzette zich daar
niet tegen. Integendeel, Hij nam het kruis vrijwillig op zijn
schouders en gaf gehoor aan de wil van Zijn Hemelse
Vader. Deze daad uit liefde en gehoorzaamheid bewerkte
uiteindelijk de verlossing van de hele mensheid.
De komende vastentijd willen wij met Jezus mee lopen en
op een actieve manier 'nee' zeggen tegen onze verleidingen.
De teksten bij de zinnetjes gaan over de keuze voor goed of kwaad".
Je kunt met deze zinnetjes meerdere kanten uit. Het is
natuurlijk niet de bedoeling ze naar je eigen geest uit te
leggen. Je weet immers in welke geest ze geschreven zijn,
de christelijke geest, de geest van naastenliefde. Dus
overweeg ze in die geest in de stilte van je hart.
Elk zinnetje bevat een werkwoord dat betekent dat er in
deze vastentijd werk aan de winkel is.

 

 

© R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko

 

Zoeken