Vastenkalender 2013

Apostelenkopie small

Jezus bracht metterdaad Gods woord in vervulling!

Vastenkalender-40 small

Niet alleen de Wijzen lieten alles achter om op zoek te gaan naar de schat. Ook de apostelen lieten alles achter op het Woord van God. Zij volgden Jezus van zeer nabij en luisterden jarenlang naar Gods Woord. Uiteindelijk traden ze zelfs in Zijn voetspoor, echter niet allemaal. In eerste instantie leek het, dat Judas Jezus ook van harte volgde, maar uiteindelijk koos hij net als koning Herodes voor zichzelf en leverde hij Jezus uit aan de schriftgeleerden. De schriftgeleerden hanteerden het gegeven Woord van God letterlijk. Ze leefden de woorden als een wet en namen Gods Woord niet van harte aan. Liefdeloos veroordeelden ze Jezus tot de dood. Het verraad van Judas, in gehoorzaamheid gedragen door Jezus en door Hem beantwoord met liefde, bewerkstelligde uiteindelijk de verlossing van de hele mensheid.

Zelfs het verraad van Judas liet God toe en zo kon het Schriftwoord in vervulling gaan
en volbracht Jezus metterdaad het woord van God.

Ook wij mogen net als de apostelen in het voetspoor van Jezus treden.
Door net als Hij onze woorden met daden te vullen, door van harte de daad bij het woord te voegen.

Wij willen in deze vastentijd Jezus volgen door ons te bezinnen op de zin en betekenis die
het zinnetje van elke dag in ons leven kan hebben. We willen het metterdaad handen en voeten geven
in ons dagelijks leven en zo samen op weg gaan naar Pasen. 

Totaalkopie small

copyright  r.k. Jeugdkring Chrisko

Zoeken