Woord van bezinning in de Vastentijd 2012

IMG_6865_MediumBekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap

 

De kleuren ‘rood, geel en groen’, zijn weer uit ons straatbeeld verdwenen. De dagen van lol en plezier liggen weer achter ons. Drie (en voor sommigen nog meerdere) dagen lang heeft men feest gevierd in straten en cafés. Ondergetekende kon niet nalaten om een beetje sfeer te zijn gaan proeven in de parochies waar ik werkzaam ben. Oprechte vreugde mocht er zijn en de saamhorigheid en broederlijkheid onder elkaar kwam de gemeenschap ten goede. Maar nu is de tijd aangebroken van vasten en inkeer. Een enorm contrast?

Het is maar hoe je het bekijkt! Afgelopen woensdag, Aswoensdag, mocht ik het askruisje geven aan de mensen in de kerk. Daarbij kan men kiezen voor de formule, die ik ook gebruikt heb: ‘Bekeert u en gelooft in het Evangelie.’ In het Evangelie van dit weekend zegt Jezus precies deze formule en het markeert het begin van onze Veertigdagentijd: ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ Het beleven van de vastentijd betreft van oudsher drie aspecten: we vasten in drank en eten of we minderen ons in bepaalde bezigheden die we graag doen, we besteden wat meer aandacht aan gebed en proberen meer oog te hebben voor de naasten om ons heen. We brengen een offertje. Lust je graag chocola, dan eet je dit niet of minder. Zit je heel graag achter de computer te spellen, dan probeer je dit ook te minderen. Ik ken zelfs iemand die vanaf Aswoensdag is gestopt met roken. Het is goed en zinvol om een goed voornemen te maken in deze veertigdagentijd. En dit heeft alles te maken met die prachtige uitspraak van Jezus: ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ De drie aspecten van snoepjes in een trommeltje stoppen, een extra Onze Vader bidden en eens een keer de buurman helpen is geen doel op zich. Ze willen ons helpen om ons te bekeren, om onze Lieve Heer weer wat meer centraal te stellen in ons leven. Door te vasten mogen we beseffen dat het materiële niet het belangrijkste is. Door extra gebed geven we God meer aandacht en door de naasten lief te hebben willen we Gods liefde doorgeven. Wilt u met mij meedoen om samen in deze vastentijd een goed voornemen te maken? En we proberen om dit ‘vast’ te houden. De vastentijd is helemaal geen sombere tijd! Het is een tijd van wat meer afkeer van het materiële en toekeren naar God en de naasten. Dat mag met oprechte vreugde gebeuren. Door de manier waarop we met elkaar omgaan laten we iets zien van Gods liefde voor iedereen. ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap!’ We keren ons naar God en laten zien dat we onder elkaar Gods kinderen zijn. Mag het dan toch ‘carnaval’ zijn, maar dan op een hele andere manier? De waardevolle dingen die een gemeenschap met elkaar verbindt zijn belangrijk; oprechte vreugde en saamhorigheid mag doorklinken in ons goede voornemen! Zo mogen we samen op weg gaan naar het Pasen van de Heer.

 

Kapelaan Blom.

Zoeken