Woord van bezinning in de Vastentijd 2012

 

Staf_met_slang

Een lichtend voorbeeld zijn

'De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.’ Dit zijn de woorden die Jezus tegen Nikodemus spreekt in het Evangelie van deze 4e zondag in de veertigdagentijd. Even het verhaal terughalen.

Mozes trekt met het uitverkoren volk door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg, omdat zij mopperden over ontberingen, werden zij gestraft door giftige slangen die hen beten. God beval Mozes een koperen slang op een paal omhoog te heffen; en ieder die naar de slang opkeek werd gered. 

Aan de hand van dit verhaal vertelt Jezus over zichzelf. Net zoals die slang is het Jezus die omhoog moet worden geheven, opdat ieder die naar Hem opkijkt zal leven, eeuwig leven. Waaraan opgeheven? Natuurlijk doelt Hij op het kruis waaraan Hij zal worden opgeheven. En dat is de kern van de boodschap die Jezus ons wil geven. Hij is op weg naar Jeruzalem om daar aan het kruis te sterven, uit liefde voor alle mensen, om zo de hemel voor ons te openen. Aan ons de vraag: ‘zijn wij bereid met Hem mee te trekken naar Jeruzalem?’ Dat is onze beweging die wij mogen maken in de veertigdagentijd als voorbereiding op het Pasen: meetrekken naar Jeruzalem om op te kunnen kijken naar Jezus. Wij mogen naar Hem opzien, want Hij is Degene die voor ons zoveel over heeft dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. 

Naar Hem opzien wil zeggen dat we in ons leven steeds Jezus de eerste plaats mogen geven. Dat is wat Hij bedoelt wanneer Hij op het eind van het Evangelie praat over licht en duister. ‘Het licht is in de wereld gekomen.’ Hij is dat Licht dat voor ons schijnt in de duisternis! Het licht dat ons leidt doorheen het leven en het licht waar wij op gefocust mogen zijn. Zo zien wij naar Hem op, telkens als we Hem zien als het licht in ons leven en telkens wanneer we Zijn wil doen in plaats van wat wij zelf alleen maar graag zouden willen. Het is ook het Licht dat ons pad verlicht zodat wij kunnen zien waar we onze voetstappen zetten. Het verlichte pad bewandelen laten we zien door onze daden die horen bij het licht. ‘Wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan,' zegt Jezus. Onze daden mogen een lichtend voorbeeld zijn voor de ander. Laten we net als Jezus ons durven wegcijferen voor de ander. Onze Lieve Heer en de ander om ons heen steeds meer een plaats geven in plaats van ons eigen ‘ikje’, dat is de beste voorbereiding op Pasen.

 

 

Zoeken