Woord van bezinning in de Vastentijd 2012

Palmpasen_tekeningTegenstelling…

Palmzondag, het begin van de Goede Week. Met Palmzondag zien we een zo groot mogelijk contrast ten opzichte van Goede Vrijdag. Jezus trekt Jeruzalem binnen en het is een dag van grote vreugde! Hij wordt bejubeld en toegejuicht door de mensen. Feestelijk wordt Hij binnengehaald en ze leggen zelfs hun mantels op de weg waarop Jezus voorbij trekt. Hoe anders zal het over een paar dagen gaan op Goede Vrijdag.

Het zijn dezelfde mensen die dan zullen roepen: ‘Kruisig Hem.’ Heden Hosanna, morgen ‘kruisig Hem.’ Het is een contrast die wij in ons eigen leven ook meemaken. Het ene moment in ons leven is een moment van vreugde en plezier, het andere moment van droefheid en pijn. Jezus maakt dit mee in deze Goede Week. Er is geen grotere vreugde te bedenken dan zijn feestelijke intocht in Jeruzalem, maar er is ook geen grotere droefheid en verlatenheid denkbaar op Goede Vrijdag wanneer Jezus door dezelfde mensen in de steek wordt gelaten. Ons leven kent ook zijn ups en downs en het is niet makkelijk om daarmee om te gaan! Ook wij maken wel eens mee dat we teleurgesteld zijn in mensen die ons in de steek laten, die ons behandelen zoals we het niet verdiend hebben. Natuurlijk moeten we altijd eerst kritisch naar ons zelf kijken; waar ben ik zelf tekort geschoten naar de ander toe. En dan mogen we nog een stap verder gaan. Ben ik niet ook een van die mensen die met Palmzondag langs de weg staat te juichen met een palmtak en later roep: ‘Kruisig Hem?’ Hoe vaak komt het niet voor dat we anderen om ons heen pijn doen, aan het kruis nagelen, veroordelen, bekritiseren? De Goede Week is om ‘goed’ te doen. En dat doen we door inkeer en bezinning, kijkend naar die momenten dat wij zelf langs de kant staan en roepen: ‘kruisig Hem’, met een vinger naar een ander wijzend die niet mag meetellen en niet de moeite waard is. Hoe gaat Jezus daar mee om? Op een manier die ons eigenlijk ongelofelijk in de oren moet klinken. We weten het misschien allemaal en we hebben het zo vaak gehoord. Aan het kruis zegt Hij: ‘vergeef het hun, ze weten niet wat zij doen.’ Jezus kijkt met een liefdevolle blik naar mensen. Dezelfde mensen die eerst roepen Hosanna en daarna ‘Kruisig Hem’; die mensen vergeeft Hij van harte! Een grotere boodschap van liefde is niet mogelijk. Op die manier mogen wij omzien naar de mensen om ons heen die ons links laten liggen: ‘van harte vergeven en ondanks alles toch meer dan de moeite waard vinden.’ En dat is zeker niet makkelijk! In tegendeel, misschien wel een van de moeilijkste dingen om te doen. Om dat te kunnen doen, daar hebben we Jezus voor nodig. Het begint eerst door te zien Hoe Jezus naar ons omziet. Met diezelfde liefdevolle blik zegt Hij tegen ons: ‘Ik vergeef het je, je bent meer dan de moeite waard’. Wij mogen ons naar Hem toewenden. Deze Goede Week wordt echt ‘goed’ wanneer we in ons gebed en inkeer bewust mogen worden van die woorden van Jezus. Alleen dan, met behulp van zijn liefde, kunnen we die liefde doorgeven aan anderen.

 

 

Zoeken