De Vasten(tijd)

Het mag wat kosten…..
Velen kennen vandaag het woord vasten slechts in verband met de-slanke-lijn. Denk bijvoorbeeld aan sapvasten. Of in de kader van het een of ander dieet om door middel van minder te eten overtollige kilo’s kwijt te worden. Van dit soort vasten heb je dus vooral persoonlijk profijt.

IMG 0953kopie SmallDe iets ouderen onder ons kennen van vroeger het “vastentrommeltje”. Kinderen stopten gedurende de vastentijd alle snoep dat zij kregen in een trommeltje om dat na Pasen lekker op te eten. Zo leerden zij al vroeg, net als de grote mensen, zich iets te ontzeggen als voorbereiding op Pasen.

Maar waarom kent de kerk voorafgaand aan het belangrijkste feest dat zij viert, Pasen, een tijd van vasten? Het is een wijze van voorbereiding hierop; een tijd van inkeer. Jezus zelf begon zijn openbaar leven met een periode van 40 dagen van vasten in de woestijn.
Vasten heeft alles te maken met ergens aan gehecht zijn. Want daar zie je van af, vrijwillig. Niet omdat het moet of omdat dat ergens staat.* Het mag best moeite kosten, een beetje “pijn” doen…. Het mag wat kosten. Want vasten doe je uit liefde. Uit liefde voor God die zelf liefde is, onze God, voor wie het ook wat mocht kosten: uit liefde voor ons gaf Hij Zijn Zoon. En die op zijn beurt gaf Zijn leven, ook voor ons.

Door in de tijd tussen carnaval en Pasen ( de vastentijd loopt van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag) dagelijks af te zien van iets wat ons leven veraangenaamt en niet per sè noodzakelijk is of waar we eigenlijk een beetje “verslaafd” aan zijn ( dat kan iedereen het beste zelf invullen), hebben wij telkens een moment van bezinning en herinnering aan de reden waarom we dat doen. Door ons dat steeds voor de geest te halen maken wij als het ware een gebaar van liefde naar God.

De sapkuur werkt reinigend voor het lichaam; je voelt je achteraf herboren. Een eerlijke vastentijd werkt reinigend voor de geest. Louterend, vooral wanneer je tijdens deze periode tevens wat meer tijd neemt voor gebed, het lezen van de bijbel of gewoon een gesprekje met God.
Probeer het eens en laat het je wat kosten…..

*De kerk kent wel twee verplichte vasten en onthoudingsdagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag. Op deze dagen eet je geen vlees en is er maar èèn volle maaltijd.

Zoeken