Uitleg Vastenkalender 2016

 

Totaal

 

In het licht van Jezus

 

God voltrok zijn verlossingswerk op geheel andere
wijze dan wij mensen verwacht hadden. Nadat
Maria het licht des levens had uitgedragen, trad
Jezus, het Licht der wereld, zelf in de openbaarheid
na een lange periode onzichtbaar te zijn geweest
voor de mensen.
Vele jaren was Hij verborgen gebleven omdat
niemand kon vermoeden dat de hemelse
Koningszoon woonde bij een eenvoudige maagd en
timmerman. Zo bleef Jezus als het ware verpakt tot
het uur dat zijn openbaar leven begon.
Nadat Johannes de Doper Jezus gedoopt had in de
Jordaan pakte God Zijn eigen Zoon als het ware uit
en maakte Hem kenbaar aan de wereld om Hem
heen, met de woorden: Zie dit is mijn Zoon mijn
welbeminde ..... .
Op dat moment richtte God Zijn schijnwerper op
Jezus. Nadat Jezus de beproeving had doorstaan in
de woestijn, riep Hij mensen op om Hem te volgen.
Dit waren niet de mensen waarvoor wij in eerste
instantie zouden kiezen, maar het waren arme
vissers, mensen zonder naam en aanzien. Hij koos
juist voor hen die onbeduidend en ongeletterd
waren. Hij beloofde hen vissers van
mensen te maken.
Ook Zijn moeder, die Hem vol liefde had gedragen,
volgde Hem na. Hij ging haar voor en zij stak haar
licht op bij Hem.
Laten wij in de komende vastentijd ook ons licht bij
Hem opsteken en in Zijn voetspoor treden door
woorden te overwegen
die kenmerkend zijn voor Hem.

 

© R.K.Stichting Jeugdkring Chrisko

www.jeugdkringchrisko.nl

 

Zoeken