Toelichting bij Vastenkalender 2012

IMG_9666 (Small)

Op weg naar Jeruzalem

Wederom kwam U op een ezel
en kwam U niet hoog te paard.
Wederom bracht een ezel U naar de stad.
Dit keer werd U niet naar een stal gebracht
maar werd U voor het gerecht gedaagd.
Wederom had niemand plaats of ruimte voor U.
Wederom werd Uw koningschap niet aanvaard.
Wij willen Jezus bestaansrecht geven in ons leven
door Hem de ruimte te geven om Zijn plaats in
te kunnen nemen. Dit willen we bereiken door in
Jezus' schoenen te treden en samen met Zijn
leerlingen deze veertigdagentijd op weg te gaan.
Dit doen we aan de hand van de zinnetjes die we
elke dag in ons hart overwegen.
Kijk naar wat Zijn leven jou persoonlijk zeggen wil
en pas de overwegingen op de kaartjes toe in je
dagelijkse doen èn laten.

www.jeugdkringchrisko.nl

Zoeken