Kiezen als God

 

IMG_8558_Small

Kiezen als God

 


God kiest niet zoals mensen kiezen. Vaak lijkt het
dat God net het tegenovergestelde kiest van wat wij
zouden kiezen. God kiest juist diegene of datgene
wat in onze ogen niet de moeite waard lijkt te zijn.
Zo ook koos Hij voor een eenvoudige dienstmaagd
en een timmerman. Mensen waar wij ons oog niet
snel op zouden laten vallen als drager van Gods
zoon. Ook Zijn keuze voor een ezel en niet voor een
edel paard tekent de manier van kiezen van God.
Dit drietal beantwoordt niet aan het beeld dat wij
hebben als we denken aan de komst van een
Koningszoon. Naar menselijke maatstaven zou je
iets heel anders hebben verwacht. Vandaar ook dat
koning Herodes het kind niet vond want hij zocht
naar iemand die beantwoordde aan zijn beeld.
Vierentwintig dagen lang gaan wij net als Maria en
Jozef op weg met de ezel naar Bethlehem. Elke dag
zullen wij stilstaan bij de tegenstellingen die wij zoal in ons leven tegenkomen. Denk maar aan goedkwaad, arm-rijk, licht-donker.-Aan de hand van een tegenstelling gaan wij die dag kijken wat deze tegenstelling in ons oproept. Zo leren we de tegenstrijdigheid in onszelf herkennen. Door er anders naar te kijken en bewuster mee om te gaan kunnen we andere keuzes maken. Zo doende leren we ons leven te leven zoals God het bedoeld heeft.

 


Deze adventskalender is ons, met dank daarvoor, ter beschikking gesteld door de Jeugdkring Chrisko

 

Adventstijd - deel 4

 

129347 thumb 612x609De Advent is een tijd van wachten op…., en uitkijken naar….Naar het feest van de geboorte van Christus, maar ook naar Zijn wederkomst aan het einde der tijden. God komt naar ons toe. In deze Adventstijd hebben we enkele mensen, groot en klein, gevraagd naar hun ervaring met “wachten op”…en “uitkijken naar”… Iedere Adventsweek maken zij ons deelgenoot van een stukje uit hun leven. De laatste Adventsgedachte is een mooie afsluiting van deze reeks.

Lees meer: Adventstijd - deel 4

Een kindje, klein en kwetsbaar

moeder met kindStel je eens voor: je bent op een verjaardag en er komt een moeder binnen met op haar schoot… een pasgeboren baby. Meteen gaat alle aandacht naar het kind! Ze willen het aanraken, even vasthouden, geluidjes tegen maken. Het kindje staat in het middelpunt van de belangstelling. Elk kind heeft iets vertederends, iets ontwapenend. Het is onschuldig en kwetsbaar en totaal afhankelijk van anderen. Een pasgeboren baby maakt iets in ons los en beroert ons!
Dit weekend horen we in het Evangelie de belangrijke boodschap die de engel Gabriël aan Maria komt brengen: ´Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven.´ Het is bijna kerstmis wanneer we de geboorte van dat Kind gaan vieren! Hoe is het toch mogelijk dat God de Schepper die alles gemaakt heeft en in stand houdt, ervoor kiest om mens te worden en als een kleine baby op aarde in een voerbak geboren te willen worden?? We hebben een God die ons heel dichtbij wil zijn. Een God die met ons wil delen: ons verdriet, onze zorgen en pijnen. Een God die wil goed maken wat de mens verkeerd heeft gedaan door zich af te wenden van zijn Schepper.
Hij komt en Hij is onze Verlosser! De dichtst mogelijke manier van God om bij de mens te komen is door zelf mens te worden en als een baby onder ons te verschijnen, onschuldig en kwetsbaar en totaal afhankelijk van anderen. Hij wil aangeraakt worden; zijn liefde wil tastbaar zijn voor ons. Met kerstmis vieren we elk jaar weer opnieuw die grote gebeurtenis dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Opnieuw mag het kind in de kerststal ons vertederen zodat we opnieuw mogen beseffen: God heeft zich klein gemaakt om heel dicht bij ons te willen zijn, bij ieder van ons persoonlijk. Laten we opnieuw geraakt worden door die grote liefde van God voor ons. In die laatste week voor kerstmis mogen we daarover nadenken en bidden: dat God geboren is voor jou en dat Hij dat opnieuw wil doen in de harten van iedereen, als een Vader die er wil zijn voor zijn kinderen.

Zoeken