Uitleg over Adventskalender 2012

IMG 0076 Small

Met de drie Wijzen op weg

De drie Wijzen gaan op zoek en volgen een ster die hoog aan de hemel staat. Ze hebben een beeld voor ogen, maar wat ze precies verwachten weten ze nog niet omdat niet bekend is in welke hoedanigheid de nieuwe Koning zal verschijnen. Alles laten de wijzen achter, hun intellectuele- en materiële rijkdom, om op zoek te kunnen gaan naar de pasgeboren Koning. Ze laten hun eigen wijsheid achter en vinden in de stal Gods eigen Wijsheid. Wat ze vinden, lijkt in eerste instantie vanuit menselijk oogpunt gezien misschien niet de moeite waard,
maar niets is minder waar.

De komende adventstijd willen we samen met de drie Wijzen op weg gaan door elke dag bij een van de zinnetjes te blijven stil staan
en deze in de stilte van ons hart te overwegen.

Wij volgen de drie Wijzen op hun weg door ons te bezinnen op de betekenis, die de zinnen in ons eigen leven kunnen hebben. 

Laten zij ons prikkelen en luisteren naar wat zij ons kunnen zeggen.
Vragen wij ons zelf af hoe wij in de praktijk kunnen brengen wat de drie Wijzen ons te vertellen hebben.

Zo gaan we samen op weg naar de Koning van het nieuwe Leven!

 


Deze kalender is ons ter beschikking gesteld door Jeugdkring Chrisko

Zoeken