Vol van genade!

God schonk Maria de genade om de moeder van Zijn zoon te worden. Zij pakte dit geschenk met beide handen aan. Jozef ontving eveneens de genade van Godswege en de oproep om Maria tot zijn vrouw te nemen. Ook hij nam deze genade van harte aan en gaf gehoor aan de oproep die hij door middel van een droom ontving. Beiden luisterden naar Gods stem en gaven zich over aan Zijn plan door te vertrouwen op de genade van de Heer, die hen ten deel was gevallen. 

De Zoon van God was veilig verpakt in de moederschoot van Maria en zo gingen Maria en Jozef in alle eenvoud de weg die Hij voor hen bereid had. Niet wetend waar zij uit zouden komen of hoe hun leven verder zou verlopen.
Na een lange weg kwamen zij bij een stal en uitgerekend daar werd Gods Zoon geboren.
De Genadevorst, de Koning van hemel en aarde.
De tijd was gekomen dat Gods grote ‘Geschenk aan de mensheid’, werd uitgepakt en aan de wereld getoond werd, eerst aan de herders en daarna aan de drie Wijzen.
Ook wij ontvangen net als Jozef en Maria de genade om samen met hen in deze adventstijd op weg te gaan en het geschenk dat God voor de hele mensheid heeft bereid uit Zijn hand aan te nemen.
In deze adventstijd willen we 24 dagen lang iedere dag stil staan bij een woord om dat tot onze verbeelding te laten spreken en te luisteren naar
wat dit woord ons persoonlijk zegt en wat het betekent in ons dagelijks leven.

 

© www.jeugdkringchrisko.nl

 

Totaal

Zoeken