Maria, Draagster van het Licht !

Totaal

 

 

Hoe voltrok God Zijn heilsplan? En hoe verpakte God Zijn blijde boodschap?
Dit verliep niet volgens menselijke maatstaven, maarvolgens goddelijke maatstaven.
God schonk Zijn Zoon aan de wereld, maar kondigde Hem niet vol pracht en praal aan.
Hij toonde Hem niet opzichtig aan de wereld, maar verpakte Hem in alle eenvoud
in de gedaante van Maria; een eenvoudigjong meisje dat vervuld
was van Gods Liefde.
Gods wijze van verpakken maakte dat Jezus in het
verborgene veilig kon opgroeien. Hierdoor bleef Hij uit het
oog van de wereld, want de wereld zocht naar iemand die
voldeed aan hun beeld van een echte koning!
Men was er niet op ingesteld dat God in het nieuwe
verbond dat hij met de mensheid sloot de mensen juist in
het kleine tegemoet kwam.
Uitgerekend op Maria liet God Zijn Licht schijnen. Maria,
die in de ogen van mensen onopvallend, onbeduidend en
onbekend was, werd uitverkozen om Draagster van Gods
Zoon, het Licht der Wereld te worden .
In deze adventstijd willen we samen met Maria op weg
gaan door ons in haar te verplaatsen en eigenschappen te
overwegen die kenmerkend zijn voor haar.

 

 

Adventskalender aan geboden door:

Jeugdkring Chisko

 

Zoeken