Kiezen als God

 

IMG_8558_Small

Kiezen als God

 


God kiest niet zoals mensen kiezen. Vaak lijkt het
dat God net het tegenovergestelde kiest van wat wij
zouden kiezen. God kiest juist diegene of datgene
wat in onze ogen niet de moeite waard lijkt te zijn.
Zo ook koos Hij voor een eenvoudige dienstmaagd
en een timmerman. Mensen waar wij ons oog niet
snel op zouden laten vallen als drager van Gods
zoon. Ook Zijn keuze voor een ezel en niet voor een
edel paard tekent de manier van kiezen van God.
Dit drietal beantwoordt niet aan het beeld dat wij
hebben als we denken aan de komst van een
Koningszoon. Naar menselijke maatstaven zou je
iets heel anders hebben verwacht. Vandaar ook dat
koning Herodes het kind niet vond want hij zocht
naar iemand die beantwoordde aan zijn beeld.
Vierentwintig dagen lang gaan wij net als Maria en
Jozef op weg met de ezel naar Bethlehem. Elke dag
zullen wij stilstaan bij de tegenstellingen die wij zoal in ons leven tegenkomen. Denk maar aan goedkwaad, arm-rijk, licht-donker.-Aan de hand van een tegenstelling gaan wij die dag kijken wat deze tegenstelling in ons oproept. Zo leren we de tegenstrijdigheid in onszelf herkennen. Door er anders naar te kijken en bewuster mee om te gaan kunnen we andere keuzes maken. Zo doende leren we ons leven te leven zoals God het bedoeld heeft.

 


Deze adventskalender is ons, met dank daarvoor, ter beschikking gesteld door de Jeugdkring Chrisko

 

Zoeken