Engelen van God

Engel-24

 

 

Engel totaal

 

De engel Gabriël bezoekt Maria en verkondigt de Blijde boodschap. Jozef wordt in een droom ook door een engel op de hoogte gebracht dat hij Maria met een gerust hart tot zijn vrouw kan nemen. Net als Maria gehoorzaamt hij en geeft gehoor aan de engel van God. Wij willen net als Maria en Jozef openstaan voor de engelen die ons op onze levensweg vergezellen.

 

24 dagen lang bereiden we ons voor op de komst van Jezus door stil te staan bij de betekenis van het begrip engel, die dienaar is in Gods heilsplan. Ook wij zijn geroepen om als een engel te zijn voor elkaar. Wij gaan overwegen wat het betekent om een engel van God te zijn en op welke wijze wij dit kunnen laten zien in ons dagelijks doen en laten. Dit doen we aan de hand van 'zinnetjes' die ons oproepen en prikkelen tot nadenken. deze zinnetjes kunnen tot onze verbeelding spreken als we ons afvragen hoe we ze metterdaad in praktijk kunnen brengen om zo een engel te worden voor elkaar!

 

© R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko

 

Zoeken