Bezinning in de Advent 2012

 

os en ezel

Os en de ezel

In menig huis heeft de kerstboom ondertussen weer een prominente plaats gekregen. Bij u ook? Ik hoop van harte dat ook de kerststal niet ontbreekt. Het kersttafereel raakt de kern van datgene wat wij binnenkort gaan vieren. Wat ik mij afvraag: ´Zet u er dit jaar ook de os en de ezel bij?´ U mag gerust weten, ondergetekende doet dat wel.

In de afgelopen weken is er een heleboel commotie ontstaan over het nieuwe Jezusboek van de paus. Hij schrijft daarin dat de os en de ezel helemaal niet thuishoren in de kerststal…

Het is een feit, en toch ook wel algemeen bekend, dat het kersttafereel door de eeuwen heen is geromantiseerd. Het ziet er gezellig, zo’n stalletje onder de boom. Maar het is alles behalve gezellig geweest. Hoogzwanger op reis, aangekomen in Betlehem nergens plaats. Je vindt een onderkomen bij de dieren, en Jezus zelf moet geboren worden in een voerbak, een kribbe.

Feit is dat er in de Evangelies nergens melding wordt gemaakt van een os en een ezel. Maar de paus geeft wel een mooie verwijzing naar het Oude Testament, naar de profeet Jesaja. En deze tekst zal vermoedelijk een rol spelen in de traditie van de os en de ezel. De profeet Jesaja zegt meteen in het begin van zijn boek: ´Hoort hemelen! Luister aarde! Want God neemt het woord. Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israel weet van niets, mijn volk heeft geen begrip.´ Het vee herkent zijn herder en meester. Bijvoorbeeld de os of de ezel zal denken: Bij hem krijg ik te eten! Bij hem ben ik veilig! Hij zorgt voor mij! De os en de ezel kennen de meester in de krib, maar het volk van God heeft zich van zijn Meester afgewend.

Het gaat om de kern van wat wij vieren. Laten wij de geboorte van Jezus toe in ons eigen leven. Zijn we zoals de herbergier die het Kind wegstuurt. Ik nodig u uit om te zijn zoals de os en de ezel, want zij staan voor het beeld van degenen die de Meester herkennen en geboren laten worden in zijn of haar leven.

Beste mensen, op weg naar kerstmis toe, maak je in godsnaam niet druk over het feit dat de os en de ezel niet historisch zouden zijn. De paus schrijft zelf dat de os en de ezel behoren tot een waardevolle traditie. Bovendien zal er ook dit jaar met kerst op het St. Pietersplein in Rome een grote kerststal neergezet, met jawel de os en de ezel.

Mocht u ooit nog eens kans maken om met een kerstspel mee te doen?? Geef u op om voor os of ezel te spelen. Vanaf nu weet u, het zijn ererollen!

Zoeken