Bezinning in de Advent 2012

 

Kerststal

Kersttafereel

Als klein kind speelde ik heel graag met de kerstbeeldjes van de kerststal. Ik kon me er een hele tijd mee vermaken. Thuis vonden ze het prima. Alhoewel, helemaal blij was mijn moeder niet toen ik per ongeluk een van de drie koningen had onthoofd. Gelukkig was het hoofdje goed vast te lijmen en was het getal van drie weer compleet.

Het is leuk maar ook heel zinvol om met kinderen naar een kersttafereel te kijken+ dat kan thuis, maar zeker ook in de kerk. Ik wil u er graag toe uitnodigen. Op een beeldende manier wordt de kerstboodschap zichtbaar. Het is een vorm van catechese. Het kerstverhaal vertellend, en omdat we tegenwoordig meer visueel zijn ingesteld, kunnen we er meteen een voorstelling van maken, kijkend naar de stal. Afgelopen week mocht ik zowel in de St. Pancratiuskerk als in de St. Josephkerk kinderen ontvangen bij de kerststal. Beide keren heb ik, of hebben de kinderen zelf, het kerstverhaal verteld. Beide keren begon het verhaal, geheel terecht, met de Blijde Boodschap van de engel Gabriël aan Maria. Daar begint het kerstverhaal!

Iedere moeder zal ervaren dat een geboorte van een kind niet uit de lucht komt vallen, en dan heb ik het niet over de ooievaars. Je leeft er naar toe, er gaat een hele voorbereiding aan vooraf. Praktisch, de kinderkamer in orde maken, het regelen van werktijden voor beide ouders, de kleertjes, en noem maar op. Maar ook geestelijk, je leeft er naar toe met steeds meer bewustwording. En bij de geboorte de aanschouwing van een wonder! Beleven wij dat ook zo als we de geboorte gaan vieren van Jezus? Het is zeker maar een beeld, maar tegelijkertijd mag dat beeld ons uitnodigen om met vreugde uit te zien naar de komst van Gods Zoon, steeds met meer bewust wording.

Het is niet voor niks dat Maria met spoed, zo lezen we in het Evangelie van dit weekend, naar haar nicht Elisabeth reist, om haar te vertellen wat ze gehoord heeft van de engel. Je zou kunnen redeneren: zo gaat dat met vrouwen; als ze een nieuwtje hebben haasten ze zich om dat te kunnen vertellen. Nee, hier is meer aan de hand. Maria heeft een Boodschap dat ze onmogelijk voor haar zelf kan houden. Er zal een Redder geboren worden, een Verlosser. Iemand die voor ons de hemel geopend heeft en tijdens ons aardse leven wil Hij ons helpen onze pijn en zorgen te dragen.

Tot slot de laatste gedachte over het beeldje waarvan het hoofdje weer vastgelijmd is. Dat wil Jezus voor ons zijn: de vriendschap herstellen tussen God en de mensen. Wat gebroken is wordt vastgelijmd. En ook in ons dagelijks leven mogen we weten: dat wat fout gaat in ons leven willen we oprecht aan God voorleggen. Hij maakt het weer goed en hersteld wat kapot gegaan is. De vriendschap tussen God en de mens en tussen mensen onderling, dat is de kerstboodschap die ons ter harte mag gaan: ´Vrede op aarde aan alle mensen´

Zoeken