Bezinning in de Advent 2011

 

wegwijzerWegwijzer

Kinderen houden van verrassingen. Toen ik nog klein was hadden we eens een verrassingsuitje; ik mocht niet weten waar we heen gingen. Maar onderweg gaf ik mijn ogen goed de kost! Kijkend naar de wegwijzers probeerde ik te achterhalen waar we heen gingen. Op een gegeven moment drong het tot me door. Telkens bij het bordje ‘ausfahrt’ sloegen we af. Daar gingen we dus naar toe!! Nou ja, in ieder geval kwamen we aan in Phantasialand, een pretpark in Duitsland.
Dit weekend in het Evangelie staat de profeet Johannes de Doper centraal. Je mag hem zien als de verbindende profeet tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij is de laatste profeet voordat Jezus in het openbaar treedt. Als je je een beeld probeert te vormen van die Johannes, dan moet hij een fascinerende man zijn geweest. Hij was gekleed in kamelenhaar, at wilde honing en sprinkhanen. En hoewel hij soms ferme taal sprak, kwamen veel mensen naar hem luisteren, want ‘heel de landstreek Judea en al de inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit.’ Zo horen we in het Evangelie. Ja, zelfs koning Herodes die hem later zal laten onthoofden kwam graag naar hem luisteren. Johannes wist de mensen aan te spreken en te wijzen op hun tekortkomingen. Ze kwamen naar hem toe en lieten zich dopen terwijl ze hun zonden beleden. Maar hoeveel succes Johannes ook mocht hebben, hij had een duidelijke boodschap: het gaat niet om mij, maar om Degene die na mij komt!
Johannes is de profeet over wie we in de eerste lezing horen uit de profeet Jesaja: ‘Zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.’ Johannes bereidt de mensen voor op de komst van Jezus. Hij verwijst naar Hem die na hem komt en die sterker is. Johannes is een wegwijzer voor de mensen en dat heeft alles te maken met de Adventstijd. Zoals Johannes de Doper de mensen voorbereidt op de komst van Jezus; zo mogen ook wij ons voorbereiden op de komst van Jezus met kerstmis. En Johannes de Doper wil ons de weg wijzen naar Hem!

Maar met Johannes mogen wij ook een wegwijzer zijn. Het is u vast en zeker wel opgevallen dat wegwijzers zich daar bevinden wanneer de weg uitkomt op een kruising of een splitsing; daar waar je een keuze moet maken welke kant je opgaat. Durf andere mensen de weg te wijzen naar Jezus. We willen graag dat onze familie, vrienden en bekenden wat meer geloof zouden hebben en wat vaker naar de kerk gaan. Iemand overtuigen en een bepaalde kant opduwen werkt nooit. Het enige wat wij kunnen doen, is vanuit onze verbondenheid met Onze Lieve Heer een wegwijzer te zijn voor anderen. En dat hoeven we niet alleen te doen met woorden maar ook met ons manier van leven. Het is aan ons leven dat anderen zouden moeten zien dat we bij Jezus horen en dat ons dat gelukkig maakt.
Onze Lieve Heer heeft getuigen nodig. Overtuigen hoeft niet. Wel getuigen en dat mag overtuigend zijn! Een wegwijzer zijn die andere mensen de weg wijst naar Jezus Christus.

 

Zoeken