Bezinning in de Advent 2011

 

Wie ben ik ?

man_met_spiegelWat ons mensen, denk ik, veel bezig houdt is de vraag: ‘wie ben ik?’. Hoe kijk ik tegen mezelf aan? Of misschien nog wel belangrijker: ‘hoe kijken andere mensen tegen mij aan?’ Veel mensen, en daar reken ik mezelf zeker ook bij, laten zich vaak leiden door de gedachte: ‘hoe kijken anderen mensen naar mij?’ En dat begint al met hoe we ons kleden. Vinden andere mensen dat ik er goed bij loop. Of wanneer we iets gedaan hebben. Iets hebben voorgedragen bij een gelegenheid, of een feest georganiseerd. Of op het werk een bepaald project begeleid. Hoe vinden anderen om mij heen hoe ik het gedaan heb. En als je merkt dat mensen tevreden waren, dan voel je je goed. Maar als je merkt dat mensen niet zo tevreden waren, voel je onzeker.
Natuurlijk is dit niet onbelangrijk! Als je je niks van andere mensen zou aantrekken en maar gewoon zou handelen naar eigen inzicht, dan doe je alleen maar je eigen wil en heb je geen oog voor de ander. Wij mensen mogen elkaar corrigeren om te helpen. ‘Ik zou het zo doen.’ of ‘denk daar eens aan.’ Zo worden we gedragen en ondersteund. We hebben elkaar nodig. Maar aan de andere kant is het ook de kunst om ons niet te veel te laten leiden wat anderen vinden of wat anderen over ons denken. Ik denk dat het belangrijk is om uiteindelijk de vraag te stellen: ‘hoe kijkt God naar ons’, Wellicht een vraag waar niet zo’n makkelijk antwoord op te vinden is.
Misschien dat het Evangelie van zondag ons kan helpen. Johannes krijgt de vraag voorgeschoteld: ‘wie ben jij?’ Ben jij de profeet? Ben jij Elia? Ben jij de Messias, die wij verwachten? Johannes laat zich niet leiden door hoe andere mensen tegen hem aankijken of wat ze van hem verwachtte. Hij houdt vast aan de boodschap waartoe hij zich geroepen weet. Hij zegt: ‘Ik ben de Messias niet. Ik ben niet het licht maar ik getuig van het Licht. Jezus is het Licht dat schijnt in de duisternis en Hij komt na mij.’ Johannes is de wegbereider die de mensen naar Jezus wijst. Hij wijst niet naar zichzelf, maar naar Hem om wie het gaat: Jezus de Messias.
Het is de opdracht van Jezus die we terughoren in de eerste lezing en die voorspeld is door de profeet Jesaja: ‘om aan de armen de blijde boodschap te brengen, om te genezen wier hart gebroken is, om gevangenen vrijlating te schenken’ Mogen wij zoals die Johannes de Doper zijn. De vraag ‘wie zijn wij’ beantwoorden we door te kijken hoe God naar ons kijkt. Onze echte identiteit ligt in het besef dat wij bij Jezus horen, dat wij de geliefde kinderen van God zijn en dat God als een Vader naar ons omziet en ons nooit in de steek laat. Mogen wij, zoals Johannes de Doper, andere mensen de weg wijzen naar Jezus doormiddel van ons spreken en doen. Dan laten we zien wie we echt zijn! Mensen die bij Jezus willen horen.

 

Zoeken