Gebeden voor roepingen

2013-3

 

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus Christus heeft mensen 
aangesproken in hun dagelijks leven.
U hebt ons geschapen met een vrije wil
en nodigt ons uit om naar U toe te groeien.
Geef ons de moed om de sleutel van de deur van ons hart,
die aan de binnenkant zit, om te sraaien.
U toe te laten in ons hart
om zelf de poort van het geloof binnen te gaan.
Geef ons meer geloof
om U na te volgen in ons dagelijks bestaan.
Spreek mensen aan
om te overwegen hun hart open te zetten
om een leven als diaken, religieus of priester
in ons midden en in uw kerk.
Amen

Zoeken