Kruisweg 2015

 

 

Statie 09

 

NEGENDE STATIE


Jezus valt voor de derde maal onder het kruis


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Nu bevindt de stoet zich vlak bij Calvarie. De
soldaten die moesten toezien dat men zonder
verstoring het einddoel zou bereiken, maken
zich op om deels om te keren. Hun taak zit erop.
Maar dan valt Jezus opnieuw. Het breekt zijn
lichaam nog mee. Wat al ondoenlijk was tot op
dat moment, doorstaat Hij wederom. Simon
mag niet meer helpen. Het is ver genoeg. Met
geschimp voor zoveel medelijden jaagt men
hem weg ... waarvan we nu weten dat hij en zijn
gezin zich bij de leerlingen aansloten.

In de persoon van Petrus valt de kerk
wanneer ze te menselijk redeneert. Petrus deed
dat en verloochende zijn Meester. Wij maken
dat in dit West Europa opnieuw mee. Petrus
miste ruggengraat en overgave in de trouw aan
Jezus. Zocht zijn eigen hachje te redden.
Begrijpelijk dat Paus Franciscus zich al eens zo
uitte richting kardinalen, bisschoppen en
priesters. Wat jagen jullie na, welk leventje
verlangen jullie? Zijn jullie wel zielenherders of
zorg je voor eigen ziel en zaligheid? Moge onze
Kerk met Jezus weer opstaan uit deze periode
van plaatselijk kerkverval en bidden we om
herders naar Gods hart.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken