Kruisweg 2015

 

 

Statie 08

 

ACHTSTE STATIE


Jezus troost de wenende vrouwen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Jezus keerde zich tot hen en sprak: 'Dochters
van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent
over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een
tijd zal komen waarop men zeggen zal: Gelukkig
de onvruchtbare, wier schoot niet heeft
gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed.
Dan zal men tot de bergen zeggen: Valt op ons,
en tot de heuvels: Bedekt ons. Want als men zo
doet met het groene hout, wat zal er dan met
het dorre gebeuren?"

 

Telkens weer vind ik het woord "troost"
een vreemde keuze. Eerder lijkt het een
vermanend woord. Of ontnuchterend. In de
trant van: je denkt wel dat ik het kwade deel
heb gekozen en jullie staan aan de betere kant
van het leven, maar zo is het niet ... Goede
mensen verzuchten wel eens: waaraan heb ik
dit verdient .. deze tegenslag, deze pijn, deze
onmacht, het onbegrip dat ik ervaar, dit verlies ..
Is het geen Bijbelwoord dat we op de dag van
het oordeel vreemd zullen kijken wie er gered
worden? En ook: uw droefheid zal in vreugde
veranderen. Bidden we dat we mensen mogen
worden die beschikken over een lange adem,
met een blik die verder kijkt dan gezondheid,
rijkdom en geluk.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken