Negende Statie

JEZUS VALT DE DERDE MAAL ONDER HET KRUIS

Wij aanbidden u Christus, en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

De martelgang is zonder erbarmen. Toch is het niet alleen Zijn totale zwakte welke Hem laten vallen. Jezus wijst ons er woordeloos op dat Hij al eerder driemaal een knieval moest maken voor de macht van de Verleider, de Satan. Ook nu toont Hij zich sterker en boet het drievoudig verraad van Petrus uit.

Overweging:

Kan het nog erger?

Noach liet eerst een raaf los, toen twee maal een duif: drie vluchten waren nodig om daarna te ervaren; er is niet leven mogelijk.

Driemaal werd Jezus in de woestijn op de proef gesteld, driemaal weerstond Hij de listen van de Verleider die Satan heet.

De grote verlatenheid welke Petrus Hem berokkende met zijn drievoudig: ik ken Hem niet, beantwoord Jezus in Liefde: Petrus, bemin je Mij?

Jezus biedt nieuw leven aan, omdat Hij de verlatenheid tot in het diepst doorstond.

Het lijden van mensen kan ook soms een totale verlatenheid door God lijken. Dat moeten we n iet wegpraten of ontkennen. Het gaat er om begrip op te brengen voor het diepe leed dat mensen treft, wanneer ze onschuldig zijn aan dat leed. Alleen wanneer lijden als lijden wordt erkend, kan het kruis van Jezus echte troost en bemoediging schenken. Bidden we voor alle mensen in die in diepe nood, nood hebben aan goede weg begeleiders, die geen goedkope troost bieden.

Onze Vader

Ontferm u over ons, Heer ontferm U over ons.
O God, wees ons zondaars genadig.

Klik hier om terug te gaan Klik hier om verder te gaan


 

Zoeken