Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 02

 

Tweede statie


Jezus neemt het kruis op zijn schouders


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Sinds het laatste avondmaal had Hij niet geslapen en spijs noch drank genomen; aanhoudend had Hij -naast de hoon-, de ergste mishandelingen moeten verduren. Door bloedverlies, wondkoorts, dorst is zijn lichaam verzwakt. Tevens voelt Hij de onuitsprekelijke zielensmart. Niettemin laat Hij het kruis niet opleggen, Hij omármt het.


Altijd zijn er mensen die een kruis moeten opnemen. Gelovigen van alle tijden voegen met gelatenheid hun kruis bij het lijden van Jezus voor het heil van de wereld. Dat is al heel bijzonder. Ook kennen we mensen die niet alleen gelaten zijn, maar zich met Jezus aanbieden. Zoals pater Kolbe, die ervoor koos om de plaats in te nemen van een man die aangewezen was voor de hongerbunker. Paus Franciscus vroeg priesterstudenten vorige week af te zien van de gekozen levensweg, als men niet verder wilde komen dan een middelmatige inzet. Opeens beseffen we: dat geldt voor íeder en voor ieder werk dat we op ons nemen. En we herinneren ons het woord van de Apocalyps: ‘ Omdat ge noch warm of koud zijt maar omdat ge lauw zijt, al ik u uitspuwen’…Het gemak dient de mens, maar dient de mens ook het ongemakkelijke op zijn levensweg…Bidden we om doorzetting – en uithoudingsvermogen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

Zoeken