Kruisweg 2013

07 Tegel Statie
 
ZEVENDE STATIE

 

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Eén keer vallen is erg, twee keer vallen is vernederend.

Jezus heeft deze vernedering ondergaan. Het lijden was niet meer te overzien.

Hij nam de last van de wereld op zich en moest ervaren dat ook hij zelf gedragen moest worden.

 

Er zijn drie vormen van kwaad: het materiele kwaad, het lichamelijke en het geestelijke.

Waar anderen zich almaar rijker rekenen, gaat het vaak ten koste van anderen.

Wie fysiek sterk is, kan een ander pijn doen, beheersen en onderdrukken.

Wie “De Hoogmoed” leeft, maakt zich schuldig aan de ergste zonde. Deze komt rechtreeks uit de hel. Het is dé geestelijke kanker: iedere kans tot ware liefde, dienstbaarheid, tevredenheid of zelfs van gezond verstand wordt erdoor aan - en opgevreten. Om elk soort kwaad te overwinnen ging Jezus door de knieën, om vervolgens op te staan. Bidden we om de deugd van sterkte, zodat we zelf weerstand kunnen bieden aan alle verleiding.  

Onze Vader....

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken