Kruisweg 2013

04 Tegel Statie
 
VIERDE STATIE

 

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Niemand kan zonder zijn moeder, ook Jezus niet.  Zij staat langs de weg die Jezus gaat, machteloos en biddend.  Zij helpt hem de kracht te vinden het kruis te dragen.  Eén oogopslag is een wereld van begrip. Samen gaan zij verder.

 

Dit is de meest aangrijpende ontmoeting op deze lijdensweg. Ze zijn al die jaren zo één geweest, zielsverbonden. Nu is zij voor Hem zó dichtbij, en tevens onbereikbaar. Zij op haar wijze ervaart een onmenselijke onmacht. Want welke moeder zal niet voor haar kind willen lijden? Maar: ze is er! Ooit verzuchtte Maria toen ze Jezus terugvonden als 12jarige in de tempel: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen!” Dat was toen. Nu zien we hoe ze zelf gerijpt is. Ze weegt niet meer haar eigen verdriet, onrust, pijn. Nu is er geen klacht waarneembaar. Ze leeft ten volle de deugd van:  compassie: medelijden. Het is een vreselijke gedachte dat medelijden ooit zal sterven. Zouden onze levens niet verrijkt worden als ook wij die deugd ons eigen maken?  

Wees Gegroet Maria....

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken