Kruisweg 2013

03 Tegel Statie
 
DERDE STATIE

 

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Het kruis is te zwaar.  Jezus bezwijkt onder het gewicht, zijn draagkracht is niet groot genoeg.  Het onrecht is te groot om te torsen. Hij moet verder. Hoe? Natuurlijk voelt Hij de pijn, ervaart Hij zijn onmacht. Hij   begon zijn leven in een voerbak voor het vee, nu ligt Hij als vertrapt vuil op straat.

 

Jezus is geen meeloper, Hij is een persoonlijkheid. Heel zijn leven zocht Hij noch eer, noch aanzien. Wanneer men Hem wilde fêteren, trok Hij zich terug. Hoe vaak had Hij al niet zijn natuurlijke IK gekruisigd? Dagelijks leefde Hij de deugd van deemoed. Dat nu had zijn moeder Hem voor geleefd  vanaf het moment dat ze had geantwoord: “Zie de dienst-maagd des Heren, mij geschiede naar Uw Woord ”. Wie deemoedig is, kan dienen, zal zichzelf niet zoeken. Persoonlijkheden worden niet geboren, die komen tot leven doordat iemand werkt om zich deze deugd eigen te maken. Bidden we voor onze Paus Franciscus, dankend voor zijn persoonlijkheid en om vele volgelingen op de weg der deugden. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken