Kruisweg 2013

13 Tegel Statie

 

DERTIENDE STATIE

 

Jezus wordt van het kruis afgenomen

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Maria ontvangt Jezus terug.  Dezelfde schoot die Hem eens heeft gebaard, is nu zijn rustplaats. Wat we zien is een terechtgestelde, die eindelijk van zijn lijden verlost is; wat we verwachten is zijn opstanding.

 

Wat denkt u gaat er om in Maria als zij haar kind terugkrijgt? Het drama is ten einde. Voor Jezus is het volbracht. Maar zij staat daar, moet verder. Echter, geen schreeuw van frustratie, geen bitter woord uit haar mond werd opgetekend. Is het berusting in het noodlot? Of is ze opnieuw : de Dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord? “Zie daar uw moeder” had Jezus op het laatst gezegd. Nemen we onze toevlucht tot haar, wetend dat niets deze Moeder ontgaat en ze altijd wil helpen. Dat we vertrouwvol met haar leren omgaan, alle dagen totdat ze ook ons leven aanneemt als wij gaan sterven. 

Wees Gegroet Maria...

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken