Kruisweg 2013

11 Tegel Statie

 

ELFDE STATIE

 

Jezus wordt aan het kruis genageld

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Hij werd als crimineel beschouwd en daarom als een onmens aan het kruis genageld. De mens bij uitstek wordt ontmenselijkt en teruggebracht tot een ding.

 

Gij hebt Mij genageld aan het kruis, Ik wil nooit meer los van u. Voor altijd heb Ik, Jezus, mij verbonden met úw kruis, groot of klein. Van wieg tot graf wil Ik, de gezalfde des Heren, met u meetrekken.  Vreemd dat velen zo krampachtig en weerbarstig zich van Mij willen losrukken! Niets voor niets liet ik Mijn woord optekenen: los van mij kunt Gij niets..zoals de wijnrank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Of denkt ge in de schijnwereld, welke jullie bouwen, rust en vrede te kunnen scheppen, liefde en gerechtigheid? Wie God recht doet, zal ook de mensen recht doen, maar een gezegende wereld  begint niet met mensenrechten. Bidden we om de deugd van trouw aan het Nieuwe, altijddurende Verbond.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken