Kruisweg 2012

ZESDE STATIE

 

Statie06 Small

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Veronica komt niet voor in de Evangeliën. Haar naam wordt niet genoemd, evenals de namen van de andere vrouwen die Jezus vergezelden. Het is daarom mogelijk dat de namen meer verwijzen naar wat de vrouwen deden. In feite, volgens de traditie, baande een vrouw op de weg naar Calvarië zich een weg tussen de soldaten die Jezus begeleidden, en veegde met een doek het zweet en bloed van het gezicht van de Heer. Dat gezicht liet een afdruk achter op het doek, een gelovig beeld, een "waar icoon". Een vera iconos, een waarachtig gelaat. Dit zou de reden worden voor de naam : Veronica. Als dit zo is draagt deze naam, die een herinnering oproept aan wat deze vrouw deed, de diepste waarheid over haar met zich mee.

De Verlosser van de wereld geeft Veronica een authentieke afbeelding van Zijn gezicht. Het doek waarop het gelaat van Christus gedrukt staat, wordt een boodschap voor ons. In zekere zin zegt het: Dit is hoe iedere daad van goedheid, elk gebaar van ware liefde aan ieders naaste, de gelijkenis met de Verlosser van de wereld versterkt in de persoon die zo handelt. Daden van liefde gaan niet voorbij. Elke daad van goedheid, van begrip, van dienstbetoon laat in het hart van de mens een onuitwisbare indruk achter en maakt ons meer gelijk aan de Ene die "zich van Zichzelf heeft ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen" (Fil. 2,7). Waarom is Christus zo onbekend in onze omliggende wereld? Omdat het onze omgeving ontbreekt aan mensen die christelijke persoonlijkheden zijn. Niet God laat de mens in de steek, de mens laat God in de steek.

Onze Vader ...

 

Zoeken