Kruisweg 2012

VIJFDE STATIE

 

Statie05 Small

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Zij dwongen Simon. De Romeinse soldaten deden dit omdat ze bang waren dat de Veroordeelde Man door uitputting niet in staat zou zijn het Kruis tot Golgotha te dragen. Dan zouden zij niet in staat zijn het vonnis tot kruisiging uit te voeren. Zij zochten iemand om het Kruis te helpen dragen. Hun oog viel op Simon. Zij dwongen hem het gewicht op zijn schouders te nemen. We kunnen ons voorstellen dat Simon dit niet wilde doen en bezwaar maakte. Het kruis dragen tezamen met een veroordeelde kon beschouwd worden als een weerzinwekkende daad voor de waardigheid van een vrij man. Alhoewel onwillig, nam Simon het Kruis op om Jezus te helpen.

Onder het gewicht van het Kruis verwelkomt Jezus de Cyreneer." Deze woorden geven ons een geheel ander inzicht: de Goddelijke Veroordeelde is iemand die min of meer "een geschenk maakt" van Zijn Kruis. Was Hij het niet die zei: "Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig." (Mt. 10,38). Simon krijgt een geschenk dat hij niet begreep totdat hij het aanpakte ... en stap voor stap uitpakte. Geen klacht of vloek kwam uit de mond van de man voor hem. Deze man voor hem was zo anders .. Uiteindelijk werd Simon er een "achtenswaardig" man door, die we in elke kruisweg weer ontmoeten. Je zult maar met Jezus in één adem genoemd worden ... als diens medewerker nog wel !!! Hoe snel zijn we niet geneigd onder lasten te zuchten en te lijden, ze uit de weg te gaan? Oorzaak? Een mens zoekt snel zichzelf en zijn gemak. Wie groot wil zijn, zei Jezus, moet dienaar worden. Bidden we bijzonder voor onze paus, de dienaar der dienaren.

Onze Vader ...

 

Zoeken