Kruisweg 2012

VIERDE STATIE

 

Statie04 Small

Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan Zijn koning-schap zal nooit een einde komen." (Lc. l,30-33). Maria herinnerde zich deze woorden. Ze overwoog deze woorden vaak diep in haar hart. Toen zij haar Zoon op Zijn Kruisweg ontmoette, kwamen misschien juist deze woorden in haar gedachte. Met buitengewone kracht. "Hij zal regeren aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen", had de hemelse boodschapper gezegd. Nu, terwijl ze kijkt naar haar Zoon die ter dood veroordeeld is, het Kruis dragend waarop Hij moest sterven, zou ze zich, heel menselijk, af kunnen vragen: Hoe kunnen deze woorden worden vervuld? Op welke manier zal Hij regeren over het Huis van David? En hoe kan het zijn dat aan Zijn koningschap geen einde komt? Menselijk gesproken zijn dit redelijke vragen.

Menig ouder, menig man of vrouw, menig bisschop, priester en gelovige zal verzuchten: Heer, wat een last. Alleen gelaten, belogen en vals aangeklaagd. Maar ook lijdend onder lasten welke anderen ons aandoen. Is het leven eenvoudig? Helemaal niet. Niet altijd in ieder geval. Meer zorgen dan een mens lief is. Wat staat niet onder druk. behalve de zorg voor de welvaartsmaatschappij en het behoud ervan?

Help ons, Maria, in het licht van het lijden, afwijzing en beproeving, hoelang en zwaar ook, nooit te twijfelen aan Gods liefde.

Wees Gegroet, Maria.

 

Zoeken