Kruisweg 2012

DERTIENDE STATIE

 

Statie13 Small

Jesus wordt van het Kruis gehaald en wordt aan Zijn Moeder gegeven

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

In de armen van Zijn Moeder hebben ze het levenloze lichaam van de Zoon gelegd. De Evangeliën zeggen niets over hetgeen zij toen voelde. Het is alsof de Evangelisten door deze stilte haar verdriet, haar gevoelens en haar herinneringen wensen te respecteren. Of dat zij zich eenvoudig niet in staat voelden dit uit te drukken. Die liefde werd geopenbaard in de stal van Bethlehem en werd op de proef gesteld bij de Opdracht van de Heer in de tempel. Het groeide naarmate Maria alles wat gebeurde in haar hart bewaarde en overwoog (zie Lc. 2,51). Nu moet deze intieme liefdesband veranderd worden in een eenheid die de grens tussen leven en dood overstijgt.

Overal ter wereld weten ouders wat het is om een kind te verliezen. Kinderen sterven door ziekten, door medische fouten, door zinloos geweld of tengevolge van zedenmisdrijf. elders in de wereld door oorlog en strijd, door honger. Daarnaast verliezen ouders hun kind. dat los van hen verder wil leven. Dezen hebben zich voor hun ouders levend begraven. En elk dood kind verduistert de toekomst... Geen uitzicht hebben, .. geeft gevoel van machteloosheid, boosheid en intens verdriet. Maria koestert haar dode Zoon, die van Godswege aan haar werd toevertrouwd. Het lijden is voorbij, haar medelijden gaat verder. Ook met ons en hen, die dóór het leven en in het leven geslagen zijn. Zij ontfermt zich over ons, slaat haar armen om ons heen. Moge de christenheid als geheel en ieder al individu haar toch meer als Moeder koesteren en aanroepen.

Onze Vader ...

 

Zoeken