Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

DERDE STATIE  

IIIb_Small

JEZUS VALT VOOR DE EERSTE MAAL ONDER HET KRUIS

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

De lichamelijke krachten zijn langs alle wegen gesloopt. Hij miste de slaap en kreeg geen sterking via een maaltijd.. Zij hadden Hem van de ene overheid naar de andere gesleept. Hij werd vernederd, bespot. Daarnaast nog pijnlijk geraffineerd met doornen gekroond. De pijnen en het bloedverlies hebben Hem verzwakt. Jezus is gewoon doodop. Het kruis is te zwaar voor Hem; de last gaat zijn krachten te boven. Met sidderende knieën draagt Hij het een eind voort, dan struikelt Hij over een steen of in het gedrang stoot iemand tegen Hem aan, en Hij valt. Hoe ruw zijn de mensen, de omstanders in zulke ogenblikken!

Wij houden de uiterlijke schijn in onze omgeving van Europa nog overeind. Kijk je wereldwijd, dan zie je hoe velen er diep door het stof moeten gaan. Alleen al het feit dat 1,5 miljard mensen niet beschikt over schoon drinkwater. En denken we verder aan de honger en de afschuwelijk ziekten, dan is er voor velen niets moois aan in dit leven. Wij kennen dát niet, maar we hebben zo onze eigen struikelpartijen. We houden niettemin de schijn op dat het ons allen zo goed gaat. Maar vragen we ons eerlijk af: is de mens niet gevallen en valt hij niet steeds weer? Hoe dikwijls wordt de mens tot een karikatuur van zichzelf, is hij niet meer beeld van God, maar wordt hij tot spotprent van de Schepper, naar wiens Beeld en gelijkenis wij geschapen werden? In Jezus' val onder de last van het kruis wordt heel zijn weg zichtbaar: zíjn vrijwillige afdaling, om óns op te tillen uit onze trots. En tegelijk wordt het wezen zichtbaar van die trots: de hoogmoed dat wij ons van God los willen maken. Een van de grootste valpartijen in onze samenleving is het feit dat we zelf ons leven willen inrichten, los van God en zijn waarden en geboden.. In deze opstand tegen de waarheid, in deze poging ons zelf tot God en tot Schepper en Rechter te zijn, storten wij naar beneden en vallen in de zelfvernietiging. Jezus' afdaling is de overwinning van onze hoogmoed, en door zijn afdalen tilt Hij ons op. Laten wij toch toe dat Hij ons optilt!

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

 

 

Zoeken