Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

TWEEDE STATIE

IIb_Small

JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJN SCHOUDERS

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Het is de tegenstrevers van Gods Liefde gelukt. Het hoge woord is eruit, het vonnis is geveld. Jezus heeft het zwijgend aanvaard. Nu brengen zij het kruis. De veroordeelde moet het bovendien zelf naar de plaats van de terechtstelling zien te dragen. Publieks theater. De Heer neemt het lijdenshout op zich. Wat Hem drijft is ook niet de moed der vertwijfeling maar het besef, dat dit dienstbaar is voor allen die zich Gods kind weten. De Heer is geheel vrij, zonder enige vrees. De uiterlijke dwang volgt op zijn innerlijke toestemming: ik laat me gebruiken als het voor jullie goed is.   De opdracht van de Vader ziet Hij nú in het dragen van de kruislast. Dat wil Hij met alle kracht van zijn hart, opdat de mens leert wat ware liefde is.

Wie leeft ontkomt er niet aan dat dingen gewoon lastig zijn. Er komen werkjes en bezigheden op je af waar je geen zin in hebt. Terwijl we al de handen vol hebben aan onszelf, zijn er ook nog die verwachten dat we oor en oog en handen en voeten voor tal van vragers over hebben. Natuurlijk ver-wacht men van ons een grote dosis begrip en een grote mate van bereidheid dit te mogen doen voor hen. Wij weten inmiddels al jaren, dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat mensen de deur voor je ophouden, je galant voor laten als je met slechts één artikel aan de kassa staat. Laat staan dat ze werk van je overnemen zonder compensatie of vergoeding te vragen. Concreet gezien: wat doe ik voor een ander in de dagelijks gang thuis, op straat, voor mijn kerk, voor mijn club of school of vereniging? Jezus nam niet alleen de leuke dingen aan, Hij nam het kruis op. Hetgeen betekent dat Hij ons voorhoudt: kan ik vanuit mijn geloof lief hebben en zorgen zonder beperkingen?

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

 

 

Zoeken