Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

VEERTIENDE STATlE

XIVb_Small

JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Zij wikkelen het lichaam van Jezus in een lijkwade en leggen het in het graf dat Jozef van Arimathea voor zichzelf en zijn familie had laten maken. Dan schuiven zij een zware steen voor de opening en gaan bedroefd naar huis. Nu is alles stil. De overheden van Kerk en wereld hebben hun zin. Het volk is beroofd van iemand die ze als held, als Messias en Koning hadden vereerd. Aan de verdwazing is een einde gekomen. Ieder gaat over tot de orde van de dag. Die er in ligt, heeft met goddelijke trouw alles wat de Vader Hem had opgedragen tot het eind gebracht. Nu rust Hij van zijn arbeid. Het goddelijk zaad is gezaaid.

We herinneren ons het woord van Jezus: Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Nu is Hij gezaaid, om te ontkiemen in de harten van velen. Niet van állen! Ook dat voorspelde Jezus. Er is bodem die onvruchtbaar is, stenig en dor, of bezaaid met woeker-planten waardoor het goede zaad geen kans krijgt. Grote delen van ons land zijn erg droog in deze dagen. De boeren vrezen voor het zaaigoed. Er moet beregent worden. Water is welkom.
Hoe staat het met de werkzaamheid van ons doopwater? Brengt het vrucht voort in het leven van alle dag? Of zijn we ondergesneeuwd doordat we de geneugten voorrang geven boven liefde en dienstbaarheid? Houden we zó van onszelf dat we God en een naaste niet meer kunnen verdragen omdat ze onze genotshonger in de weg staan? Als geloof in God leven brengt, zoals Jezus zal laten zien bij zijn opstanding, wat brengt dan het geleefde ongeloof?
Moge het zaaigoed van Gods woord ontkiemen. De wereld lijkt er weer rijp voor te worden, gezien de uitvoering van de Passion in Gouda gisteravond.   Zorgen wij weer voor een goed klimaat waarin geloof kan gedijen.

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken