Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

DERTIENDE STATIE 

XIIIb_Small

JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Eens klopte zijn hart onder het hare in de moederschoot. Nu krijgt ze het geschonden lichaam in haar schoot terug. Niets verhaalt het evangelie over Maria´s pijn, over mogelijke uitspraken. Respectvolle stilte waarschijnlijk.

Van wieg tot graf heeft ze haar kind, Gods Zoon begeleid. Welk een sterke vrouw, niet voor niets dat Jezus Johannes beval om haar als Moeder te nemen. Iets van deze toewijding, van deze kracht welke in haar is, zien we bij tallozen aanwezig die niet voor niets bij haar beeltenis een kaarsje op steken. Of het in Lourdes is, in Banneux of Kevelaer, in Heppeneert of in de eigen parochiekerk of thuis, Maria schenkt ons hoop en vertrouwen. Een moeder is ons hoogste goed en haar verliezen slaat wonden in ieders leven. Het is dan ook niet zomaar dat we kerk en wereld een dienst bewijzen wanneer we onze Hemelse Moeder niet vergeten. De kerk weet dat er twee grote krachten zijn om de wereld tot een veilige haven te maken: Jezus in de Eucharistie en Maria. Wanneer we ogen en hart op hen gericht houden, komen we in een ander en vooral beter vaarwater.

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken