Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

ELFDE STATIE 

XIb_Small

JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Op de weg hierheen kon Jezus tenminste nog gaan, zich bewegen, zich inspannen. Nu houdt alles op. Nu kan Hij niets meer doen dan stil hangen en volhouden. De pijnen in zijn doorboorde leden, aan zijn hoofd en in al zijn diepe wonden branden steeds feller. Met elke seconde wordt kwellender de dorst, heviger de pijn, moeizamer de ademhaling. En Hij kan zichzelf niet helpen, zich niet verroeren, Hij kan niets doen dan volhouden en voelen hoe de dood naderbij komt.

De kruisdood is geen momentopname. Het is een verlossingswerk dat voor eeuwig de strijd op de zonde gekanteld heeft. Want telkens laat de mens zich opnieuw ketenen aan de macht van het kwaad. Zo laat minister Schippers vandaag weten actie te willen ondernemen tegen misbruik op de sportvelden. Ouders die hun kind vanaf de zijlijn toejuichen en aansporen met enthousiaste zinnen als : `Trap hem kapot!`en `De beuk erin!`, moeten worden bestreden. Goed dat ze iets doen, maar zou het niet de weg weer worden om gezonde moraal bij te brengen op grond van een gelovig geweten? Zijn geweten volgend in vrijheid: dat zijn de essentiële elementen van de menselijke handeling. Helaas heeft de wereld heeft zoveel mogelijkheden om de wilskracht te verminderen en het geweten te sussen. In een wereld die zónder God leeft, kruisigen mensen elkaar zonder pardon. En klinken die slogans spontaan” Trap hem kapot!” “De beuk erin” Een ongoddelijke wereld wordt een onmenselijke wereld. Moge mensen weer in Liefde leren opzien naar Hem die voor ons gekruisigd werd.

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig. 

Zoeken