Misstipendia

Per 1 januari 2014 gelden de volgende tarieven:IMG 9187 Small

H. Mis op zaterdagavond en zondagochtend € 25,-
H. Mis op weekdagen € 10,-

H. Mis Theresiakapel - Putgraaf 
zaterdag 10.00 uur € 10,-

 

Huwelijksmis
(afhankelijk van de kerkbijdrage van het huwelijkspaar)
€ 400,-

 

Begrafenismis
€ 400,- (excl. koor en organist)
Vrijstelling van de uitvaartkosten: 
Indien men in de laatste vier jaren tenminste 
het gemiddelde van het geldende minimum
aan kerkbijdrage heeft betaald.
Per 1 jananuari 2014 door Bisdom vastgestelde 
normbedrag € 100,- per jaar.

 

Enkel crematiedienst
met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst
(afhankelijk van kerkbijdrage) € 400,00

 

Jubileumdiensten

die niet tijdens de reguliere
zaterdag- of zondagsmissen worden gehouden € 250,-

Stichting 10 jaar door de week (leesmis) € 100,-
Stichting 20 jaar door de week (leesmis) € 200,-
Stichting 10 jaar (zaterdagavond of zondag) € 250,-
Stichting 20 jaar (zaterdagavond of zondag) € 500,-

Zoeken