Parochienieuws 9 december 2017 - 27 januari 2018

 

Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 27 januari t/m 24 februari 2018: DINSDAG 16 JANUARI 2018

 

Overzicht HH. Missen Kerstmis en Nieuwjaar in ons cluster:

Datum Pancratius Martinus Joseph Elisabeth Andreas Molenberg Anna
23-dec 18.00 19.00     18.00   18.00
24-dec 10.00     11.15   10.00  
  17.30 18.00   17.00   17.30
19.00 20.00 20.30 19.00 18.00 20.00  
21.00 22.00     20.00    
25-dec 10.00 10.00     10.30 10.00  
11.30   11.15 11.15     11.30
26-dec   10.00     10.30    
11.30   11.15 11.15      
30-dec 18.00 19.00     18.00   18.00
31-dec 10.00     11.15   10.00  
11.30 19.00     18.00    
1-jan   10.00     10.30 10.00  
11.30   11.15 11.15      

Tarieven 2018

Het bisdom verhoogt de tarieven, die we per 1 januari in onze parochies hanteren. Dat betekent:

Misintentie weekdag: € 12,50

Misintentie weekend: € 27,50

Tarief huwelijk (*): € 0,- tot € 440,-

Tarief uitvaartmis (*): € 0,- tot € 440,-

Bij een huwelijk of een uitvaart geldt, dat de kerkbijdrage van de laatste vier jaar in mindering wordt gebracht op de rekening. Bij voldoende kerkbijdrage zijn deze vieringen dus gratis; wanneer geen kerkbijdrage is betaald, bedraagt de rekening € 440,-.

In alle gevallen geldt: het gaat de kerk niet om het geld, maar we hebben het helaas wel nodig om te kunnen voortbestaan. Wanneer iemand het echt niet betalen kan, is er altijd een gesprek mogelijk.

De nieuwe tarieven gelden voor de Missen die na  januari worden besteld. Bestelt u dus nog in december intenties voor januari of later, dan worden de oude tarieven gehanteerd.

Het kerkbestuur

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius online”!

Parochiebladbezorgers

Wij zoeken dringend een parochiebladbezorger/bezorgster voor het bezorgen van het blad voor de volgende route: Ruys de Beerenbroecklaan vanaf nr. 38, Bekkerweg, Benzenraderweg, Kortstraat en Laan van Hövell tot Westerflier. Dit zijn ca. 100 stuks, looptijd is ongeveer 45 min. U kunt u graag aanmelden op het secretariaat. Bij voorbaat onze dank!

 

Orgelconcert dinsdag

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave. Welkom dus ook in het nieuwe jaar op dinsdag 2 januari en 6 februari.

 

Bereikbaarheid Pancratiuskerk bij Holy Moly

In december en begin januari vindt in Heerlen-Centrum een wekenlang groot evenement plaats op het Pancratiusplein en op de Bongerd, Holy Moly. Zie daarvoor ook http://www.holymolyheerlen.nl/ . Dit betekent dat parkeren bij de kerk zelf dan niet mogelijk is.

Wel is in goed overleg de bereikbaarheid van de kerk voor de geplande vieringen en voor uitvaarten gegarandeerd. Ook zijn er goede afspraken over de geluidsbelasting tijdens de HH. Missen. Zo zullen er op Kerstavond geen activiteiten van Holy Moly op de Bongerd of op het Pancratiusplein zijn.

Weekdagmissen in Crypte

Om te sparen op de verwarmingskosten van de Pancratiuskerk zullen de weekdagmissen van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zoals vorig jaar in de Crypte van de Pancratiuskerk worden gevierd. De weekendmissen en de dinsdag (met orgelspel en uitstelling) zullen worden gevierd in de grote kerk zelf.

Kopje koffie?

Wist u dat onze centrumkerk al 25 jaar over een vast team van mensen beschikt die trouw alle jarige parochianen boven de 80 een bezoekje brengen als zij dat op prijs stellen?  Zij doen dat als vertegenwoordigers van de parochie om een stukje betrokkenheid aan de mensen te tonen,  een luisterend oor te bieden en een gesprekje aan te gaan  of mensen in contact te brengen met een van onze priesters. Omdat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers zelf boven de 70 ligt, zijn we op zoek naar mensen die het stokje willen overnemen. Hoe een en ander in de nabije toekomst georganiseerd zal worden is nog niet helemaal duidelijk. We gaan samen op zoek naar een vorm die met het huidig aantal bezoekers haalbaar is en zal kunnen aansluiten bij de behoeften die leven. Wie het fijn vindt om een luisterend oor te bieden aan zijn/haar medeparochianen en af en toe een kaartje te bezorgen aan een jarige, kan zich aanmelden bij het secretariaat.

De pastorale bezoekgroep

 

Als kind niet gedoopt of geen vormsel? Kan alsnog!

Hoewel Doopsel, Communie en Vormsel vroeger vanzelfsprekend leken, was dat toch niet altijd het geval. Regelmatig ontmoet ik mensen, die deze sacramenten als kind niet hebben ontvangen. Dat kon zijn omdat hun ouders wilden dat ze zelf zouden kiezen; maar ook bijvoorbeeld doordat door een verhuizing of schoolwisseling er geen aansluiting met een groep was. Verschillende parochianen zijn afgelopen tijd individueel op deze sacramenten voorbereid en hebben ze alsnog, vaak zeer bewust, ontvangen.

Met één betrokkene groeide het idee, dat het van meerwaarde zou zijn om in een groepje met elkaar na te denken over inhoud en beleving van het geloof, om daarin met elkaar op weg te gaan en van gedachten te wisselen. Een mooi idee!

Daarom maar gewoon even een schot voor de boeg: geldt dit ook voor u? Hebt u doopsel of vormsel niet ontvangen, maar zou u erover na willen denken of dit (alsnog) iets voor u is? Dan hoor ik dat graag van u, zodat we met de geïnteresseerden samen een datum kunnen prikken en kunnen kijken of er in de groep een “click” is om samen op weg te gaan.

Graag hoor ik dan van u op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 045-5713682. #durftevragen !

Deken Bouman

 

Collecte Opala – Help ons helpen

Op zaterdag 16 december na de avondmis van 18.00u en op zondag 17 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte.

De Stichting Opala werkt nu al bijna 45 jaar zelfstandig en onafhankelijk met als doelstelling missie- en ontwikkelingshulp in alle continenten en voor alle gezindten.. .

Daar vallen o.a. onder: medische zorg, financiering medicamenten, onderwijs, adoptie- en ondersteuningsprojecten, maatschappelijke en sociale hulpverlening, verschaffing van voeding en kleding, sportvelden en –voorzieningen, persoonlijke zorg voor onze missionarissen.

De meesten zijn afkomstig uit Nederland

Uw daadwerkelijke steun, financieel en door gebed geeft hen de kracht hun werk vol te houden.

Meer hierover kunt u vinden in onze halfjaarlijkse brieven, die u ook op onze website www.stichtingopala.nl kunt vinden.

Wij zijn dankbaar dat wij deze collecte ook dit jaar weer mogen houden.

Helpt u ons a.u.b., in deze adventtijd, waarin wij ons voorbereiden op de komst van het Kind, het begin van onze verlossing, die verlossing ook zichtbaar en tastbaar te maken voor hen, die zo van onze hulp afhankelijk zijn.

Bij voorbaat dank voor uw steun,

ir. J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

100 jaar Heerlerbaan: Kerstconcert ‘Een nieuw leven’

Op zondag 10 december 2017 is om 14.30 uur is het Kerstconcert ‘Een nieuw leven’ in de St. Josephkerk te Heerlerbaan. Dit evenement vol prachtige vocale en instrumentale muziek past bij uitstek in deze betekenisvolle tijd. Aan het concert verlenen diverse verenigingen hun medewerking. Naast de Koninklijke Harmonie geven meerdere e koren acte de présence: het Gemengd Koor St. Joseph Heerlerbaan / Welten, Mannenkoor Polyhymnia en popkoor Ut Koer. Rode draad van dit concert is een kerstverhaal, dat verteld wordt door leden van de toneelgroep Stoute Schoenen.

De organisatie van het concert is in handen van stichting ‘100 jaar Heerlerbaan’ in samenwerking met de jubilerende St. Josephparochie. Het belangrijkste doel van de stichting is om de bewoners van Heerlerbaan dichter bij elkaar te brengen. Het kerstconcert is een prachtige gelegenheid om er – tijdens de donkere dagen voor kerst – samen met familie, vrienden en bekenden een gezellige, muzikale middag van te maken.

Het concert is voor iedereen gratis toegankelijk.

 

Nieuws van het WF-Koor!

Na een tijdelijke “radiostilte” zijn wij weer volop aan de slag met een nieuwe dirigent, in de persoon van Marthij Heijnen en met een nieuw repertoire.

Ook hebben wij in het voorjaar een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, Rosita Derkx is nu onze secretaris.

Na al deze vernieuwingen staan wij te popelen om de (Weltense) gemeenschap weer te verblijden met enige optredens. 

Het eerste optreden zal zijn op 10 december a.s. om 10 uur in de St. Martinuskerk in Welten. Daarna treden we nog op tijdens de kerstconcerten in Schunck* op zaterdag 16 december 13.30 – 14.00 uur en aansluitend om 14.30 uur tijdens het Holy Molly festijn op het Pancratiusplein in Heerlen.

Op zondag 24 december zingen we de Kerst Mis om 20 uur in de Martinuskerk in Welten.

Allemaal mooie gelegenheden om (weer) kennis te maken met ons koor en wie weet doet u inspiratie op om met ons mee te doen.

Zingt u graag in een gezellige kleinschalige setting? Dan kom gerust eens luisteren c.q. meedoen.

Wij zijn een groep van 12 zangers, 6 sopranen, 4 alten en 2 mannen en we zijn altijd op zoek naar versterking.

We repeteren in de St. Martinusschool in Welten/Heerlen op vrijdagavond van 19.45 tot 21.45 uur.

Voorzitter WF koor

Zoeken