Parochienieuws 28 oktober - 9 december 2017

 

Overige Bijdrage

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 9 december 2017 t/m 27 januari 2018: DINSDAG 28 NOVEMBER

 

Marktdagconcert

Iedere eerste dinsdag van de maand van 13:00 uur tot 13:30 uur is het een half uurtje lang: genieten van orgelmuziek in de Pancratius. Ook op 7-11 en 5-12 kunt u dus het orgelspel van Jo Louppen beluisteren. Een vrije gave hoeft niet, maar wordt op prijs gesteld. Van harte welkom!

Deken Bouman

 

Kerkbijdrage

Het jaar gaat al weer snel… alles wat we doen, kunnen we doen dankzij uw financiële steun. Hebt u er al aan gedacht om uw kerkbijdrage over te maken? Anders zien we die graag alsnog tegemoet. Dank!

 

Rondleiding over de Begraafplaats Akerstraat

Op woensdag 1 november Allerheiligen van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Er wordt stilgestaan bij: de geschiedenis, het park, monumenten, bekende Heerlenaren, oorlogsslachtoffers en bezichtiging van Vredeskapel, Kerkhofkapel en grafkelder.

De rondleiding is geheel gratis

Gestart wordt bij de hoofdingang Akerstraat.

Gids Jan Teunissen

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius online”!

 

Samenkomst nabestaanden: verleden begraven

Een brug die je niet oversteekt is een gemiste kans op een ander leven. Chinees spreekwoord. Sommige mensen hebben geleerd er niet meer over te praten, als iemand overleden is. Ze hebben het verleden niet alleen begraven, maar hebben de grond erboven nog eens extra hard aangestampt. Het is moeilijk iets te laten groeien op grond die zo hard is aangestampt zeker als je die aarde niet kunt of mag omspitten. De vraag waarom? Daar krijg je vaak geen antwoord op. Daar is ook geen antwoord op te geven. De echte troost zit vaak niet in het antwoord maar in het steeds weer kunnen stellen van de vraag.

“Ruimte voor verdriet” is een werkgroep die groepen organiseert, voor mensen die een partner, een kind, een broer, zus, een geliefde verloren hebben. Zo’n groep kan een bron van inspiratie zijn, die laat zien hoe je uit crisissen nieuwe mogelijkheden kunt putten. Het opent perspectieven voor mensen die met verdriet en verlies worden geconfronteerd. Laat u informeren door de website : www.ruimtevoorverdriet.nl .Geef je op of neem contact op met Jacques Vestjens, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0624959086 of J. Vestjens Bekkerveld 29. Deze groepen komen bij elkaar in de periode van november tot mei . De winterperiode. Plaats en tijd worden gegeven.

De deelname is gratis.

 

Uitnodiging presentatie realiseren Vastenactieproject 2017

Het Vastenactieproject Nepal, een school voor de allerarmste kinderen in Thali, is door de 30 helpende handen van Jeugdkring Chrisko gerealiseerd.

Graag nodigen wij alle deelnemende parochies van Heerlen en Landgraaf uit voor de presentatie.

U bent van harte welkom op donderdag 23 november 2017 van 20-21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de St.Josephparochie Heerlerbaan.

U wordt ook in de gelegenheid gesteld om al uw vragen te stellen onder het genot van een kopje fairtrade koffie.

Wij hopen u dan te ontmoeten.

 

Actualiteiten Kleine Zusters van St. Joseph

Wij feliciteren drie zusters, die onlangs hun professiefeest vierden. Het betreft Zr. Aldephonsa Didden, 60 jaar professie; zr. Hendrinia Heinen, 60 jaar professie; zr. Esther Geertsma, 50 jaar professie. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en wensen hen en de hele kloostergemeenschap van harte proficiat!

Voor het klooster is het daarnaast een bijzondere tijd: van 22 oktober tot 3 november is het Generaal Kapittel. Velen lijken niet te beseffen dat een klooster een heel democratische gemeenschap is: de “oversten”, de leidinggevenden, worden periodiek gekozen; regelmatig komen de gekozen oversten en gekozen afgevaardigden samen om stil te staan bij de ontwikkelingen van de kloostergemeenschap en nieuw beleid te bepalen. Wij wensen de gemeenschap daar heel veel zegen bij!

 

12 november 11.30 uur Carnavalsmis in de Pancratius

Jaarlijks opent de carnavalsvereniging De Winkbülle het nieuwe carnavalsseizoen door samen de H. Mis te vieren in de Pancratiuskerk. Ieder jaar al een bijzonder gebeuren, maar dit jaar hebben we in goed overleg besproken of we er misschien nog wat meer van zouden kunnen maken. Deken en organisatiecomité nodigen dus iedereen van harte uit om deze feestelijke H. Mis mee te komen vieren!

 

Nieuwe bisschop

Het speculeren is begonnen, schrijft de krant. En men doet er zelf lustig aan mee. Er wordt zelfs betekenis aan toegekend, dat een benoeming na het ontslag te lang duurt. Daarmee geeft men aan weinig gevoel te hebben met de kerkelijke gang van zaken: het bekendmaken van de nieuwe bisschop is normaal pas te verwachten wanneer de bisschop echt is teruggetreden, en dat zal pas op 2 december zijn. Zijn afscheid zal plaatsvinden op 9 december in Roermond.

Wie de nieuwe bisschop wordt, weet niemand: het kapittel (onder wie oud-deken van Galen!) heeft een lijst van 3 namen opgesteld van kandidaten, die via de bisschoppenconferentie en de nuntius naar Rome gaat. Daar kan men zich laten inspireren door de lijst, maar ook met een totaal andere naam komen.

Wij danken Mgr. Wiertz, oud-deken van Heerlen, voor zijn inzet en ambt en wensen hem veel zegen toe; samen met hem bidden we voor een goede opvolger.

 

Aanmelding voor Communie en Vormsel

Er zijn drie stappen die eigenlijk bij elkaar horen. Als pasgeborene (meestal...) word je gedoopt. Water is een symbool van 'leven'. Meer dan symbolisch wil het doopsel iemand opnemen in het leven van de Kerk en een leven met God. De Kerk, die - meer dan een gebouw - bestaat uit mensen die samenkomen en geloven, biedt een 2e stap aan die gewoonlijk plaatsvindt rondom het 7e/8e levensjaar (in de praktijk aan groep 4 van de basisschool). Zoals wij niet zonder voedsel kunnen leven en opgroeien, zo wil Jezus zich als voedsel geven om te leven en opgroeien in liefde. Het is altijd een heel feestelijk gebeuren de 1e Communie te ontvangen. De 3e stap is het Vormsel en wordt gegeven aan 11-12- jarigen (in de praktijk aan groep 8 van de basisschool). Kinderen worden zelfstandiger en gaan zich steeds meer eigen ideeën vormen en keuzes maken. In het ontvangen van het Vormsel wil God laat weten dat Hij er altijd wil zijn als een hand in de rug. Hoe zelfstandig je ook bent, de ervaring van het leven laat toch zien dat je het niet helemaal alleen kunt. Niet voor niks leggen de ouders hun rechterhand op de schouders van hun kind tijdens het Vormsel en legt de vormheer (degene die komt vormen) zijn hand op het hoofd van de vormeling; God houdt ons altijd de hand boven het hoofd. De olie, waarmee een kruis wordt gemaakt op het voorhoofd, trekt in de huid; dat is wat olie doet. De H. Geest, Gods liefde wil ons doordringen in ons verdere leven.

Dit zijn stappen die de Kerk aanbiedt! Op de scholen van ons cluster zijn de aanmeldingen rondgegaan voor opgave Communie en Vormsel. Mocht iemand niet gedoopt zijn; dit is op alle leeftijden mogelijk! Via deze weg brengen we het nogmaals onder de aandacht. Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot een van de priesters (deken of kapelaan) die vermeld staan in dit parochieblad.

 

4 november - Vormelingendag

Voor de vormelingen die zich hebben opgegeven is er een gezamenlijk startmoment. Dit moment is voor alle vormelingen van het dekenaat Heerlen; dat zijn alle parochies van Heerlen, Voerendaal, Hoensbroek en Brunssum. Op zaterdag 4 november komen we samen in het sportcomplex de Joffer te Kunrade. Er wordt een leuk spellencircuit uitgezet. Daarna is er een fakkeltocht naar de kerk van Kunrade en wordt er afgesloten met een gebedsdienst. Deze wordt dit jaar geleid door kapelaan Blom.

 

Allerheiligen en Allerzielen

Op woensdag 1 november is het Allerheiligen, een feestelijke dag waarin alle heiligen in de hemel worden aangeroepen voor ons te bidden. Allerzielen, een dag later, waarin bijzonder stil wordt gestaan bij de dierbare overledenen die op weg zijn naar de hemel en wij bijzonder voor hen bidden. Ook een dag om stil te staan bij ons verdriet en bidden om kracht en troost. In de St. Pancratiuskerk worden deze dagen extra aandacht te geven en wordt de H. Mis gevierd om 10.00 uur gevierd met muzikale ondersteuning. Op zondag 29 oktober staan we stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. In de Molenberg worden de namen genoemd tijdens de Mis van 10.00 uur en in de Pancratius van 11.30 uur. In Moeder Anna worden deze genoemd tijdens de H. Mis van zaterdag 28 oktober. In de St. Elisabethkapel worden álle mensen genoemd die gewoond hebben in de Parc Imstenrade tijdens de zondagse Mis van 11.15 uur. In de St. Joseph en in de St. Martinus worden op 29 oktober de namen genoemd tijdens het lof om 15.00 uur, waarna aansluitend de graven worden gezegend.

 

Kopje koffie?

Wist u dat onze centrumkerk al 25 jaar over een vast team van mensen beschikt die trouw alle jarige parochianen boven de 80 een bezoekje brengen als zij dat op prijs stellen?  Zij doen dat als vertegenwoordigers van de parochie om een stukje betrokkenheid aan de mensen te tonen,  een luisterend oor te bieden en een gesprekje aan te gaan  of mensen in contact te brengen met een van onze priesters. Omdat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers zelf boven de 70 ligt, zijn we op zoek naar mensen die het stokje willen overnemen. Hoe een en ander in de nabije toekomst georganiseerd zal worden is nog niet helemaal duidelijk. We gaan samen op zoek naar een vorm die met het huidig aantal bezoekers haalbaar is en zal kunnen aansluiten bij de behoeften die leven. Wie het fijn vindt om een luisterend oor te bieden aan zijn/haar medeparochianen en af en toe een kaartje te bezorgen aan een jarige, kan zich aanmelden bij het secretariaat.

De pastorale bezoekgroep

 

Uitbreiding lokatiebestuur Pancratius

Onze zes parochies worden aangestuurd door één overkoepelend kerkbestuur. Per lokatie is een overleggroep of lokatiebestuur actief, dat onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur lokaal beleid voert, activiteiten organiseert en zo verder.

Op de vergadering van het lokatiebestuur op 18 oktober hebben mw. Tilly Draaisma en dhr. Hans Kragten te kennen gegeven, graag bereid te zijn dit lokatiebestuur te komen versterken. Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar!

Wilt u ook op de één of andere manier een bijdrage leveren aan bestuur of activiteiten van onze parochie? Dan horen we dat graag!

Deken Bouman

Zoeken