Parochienieuws november 2010

PAROCHIENIEUWS St. PANCRATIUS

NOVEMBER 2010


Altijd voor liefde? .....Altijd voor liefde!

U kent toch ook Frans Bauer met zijn hit: Heb je even voor mij! Maak wat tijd voor me vrij! Deze volkszanger scoort met dit soort muziek bij jong en oud. En op de makkelijke tune zingt men onder de polonaise...heb je even voor mij...
Met wat hij in dit lied ten gehore brengt raakt hij de harten van velen. Want we komen op dat vlak best tekort, druk als we denken dat we zijn.
Helaas zingen dat niet alleen mensen je toe. Als student roepen je boeken je toe: heb je even voor mij....
Wie het huis een ziel geeft, is ook niet altijd onder indruk van de huiselijke werken welke steeds weer gedaan moeten worden: afwas, strijk, stoffen, zuigen, oud-papier wegbrengen. Je komt binnen van een gesprekje met iemand bij een kopje koffie, leuk en gezellig en wat zingt je woning: Heb je even voor mij...maak wat tijd voor mij vrij...
Een man bekende me zojuist: ik moet gaan verhuizen, ik zie mijn kinderen niet met al die reistijd en mijn vrouw en ik hebben elkaar nodig, voor de rust en voor de opvoeding. Yes, ik maak wat tijd voor je vrij!
Eén van de denkstromen (filosofie) van onze tijd wordt gekenmerkt door het “minimalisme”... Heel vaak hoor ik onze jeugd rekenen: als ik voor dit proefwerk een 4 haal sta ik nog op een dikke 6- en dat is genoeg om door te kunnen gaan. Onze jeugd moet toch ook tijd ....voor zichzelf hebben. 
Wanneer zoiets gewoonte wordt, arme gezinnen van straks schijnt me toe. Wanneer daar ook dat minimalisme geleefd wordt, mét nog eens gekoppeld aan de andere denkstroming, het individualisme, dan belooft het lied van Frans Bauer nog meer een cri de coeur te worden. 
Wie tijd vrij maakt voor golf, wordt een golfer. Wie tijd vrij maakt voor klussen, wordt handig. Wie tijd investeert voor muziekles en de oefeningen wordt muzikant. Wie tijd steekt in zijn studie slaagt, en wie veel tijd steekt in veel eten die wordt....of goede kok of gewoon dikker. 
Maar tijd bewerkt iets.
Wie al tijd steekt in de kunst van de ware liefde, zal altijd de liefde leven.
Wie al tijd voor God vrijmaakt, zal altijd met God leren leven.
Met Allerheiligen en Allerzielen opent de novembermaand. De maand waarin het vergankelijke in de liturgie maar ook in de natuur voorkomt.
Wie al tijd vrij maakt voor het onvergankelijke zal altijd onvergankelijk worden.
Ook God zou wel eens met Frans Bauer willen uitzingen: Heb je even voor mij...En weet u wat Frans in dat lied ook nog zingt: Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach, alleen jij maakt mij blij! 
Al tijd voor de mensen en dingen die uw tijd altijd verdienen?
Hartelijke groet, deken Th.v. Galen

Even eens een ander verhaal over de Kerk
Al de bisschop van Milaan, Ambrosius (339-397) schrijft in zijn commentaar op het evangelie van Lucas: “Als Gods voorzienigheid ons voorziet van een niet falende stroom van voedsel en vogels in de lucht die niet maaien en niet zaaien, dan moeten we ons realiseren dat de reden waarom mensen tekort hebben, ligt in de menselijke hebzucht”.
In zijn derde encycliek Caritas in Veritate (2009) is er een apart hoofdstuk waarin de duurzame omgang met het milieu wordt aangepakt.
We hebben ook in onze tijd een opdracht de wereld te behouden voor de mensen die na ons komen.
Wie weet en leest dat Het Vaticaan al middels het bedrijf Solarworld het dak van de ontvangsthal voorzag van zonnepanelen? Dat het Vaticaan op momenteel eigen grond buiten Rome een park van zonnepanelen bouwt, goed voor stroom voor 40.000 mensen? Dat deze centrale 91.000 ton CO2 uitstoot bespaart!
Ik merk dat mensen uit gewoonte en zonder nadenken - zeker op plaatsen waar derden de stroom betalen - de lampen aansteken omdat het “donkert”. Als je moet lezen of werken waar licht bij nodig is, prima. Maar indien het niet nodig is… Ook wij kunnen best veel besparen, niet alleen voor de eigen beurs. Maar ook wij mogen best duurzaam leren omgaan met de wereld ons gegeven. 

Boek
De renovatie van de kerk nadert haar einde. Wat velen niet weten (ook omdat men het niet kan zien) is dat we alsnog konden besluiten ook het carillon een dringende onderhoudsbeurt te geven. Ook het geluid waarvan de kwaliteit wel even op zich liet wachten, gaat steeds beter en er wordt druk gedacht en gewerkt aan de afbeelding voor de zijwanden op het priesterkoor.
Na intensieve studie en speurtochten in archieven komt einde november een boek van de persen, waarin de hele historie van de kerk aan bod komt. Het wordt een gewichtig boek, boordevol fraaie foto´s. Nog nooit werden de kunstschatten zo helder toegelicht en de geschiedenis van de bouwontwikkelingen verwoord.
Op 28 november is de presentatie van het boek om 14.00 uur in de kerk zelf, met een dankwoord aan de betrokkenen en krijgen een aantal mensen een exemplaar overhandigd. De setting van de middag is die van een concert op het vernieuwde orgel door stadsorganist Jo Loupen en meerstemmige zang door koren o.l.v. van Fred Piepers.
Er komt een kans om in te tekenen op het boek voor de prijs van 19,50 euro. Nadien kost het in de boekhandel 24,95 euro.

Verbazing op verbazing
Op donderdag overleed in de beslotenheid van haar woning Mevrouw Regina de Bei. Haar leefomstandigheden kenmerkten zich door eenvoud en ze wist zich te handhaven. Onzichtbaar voor velen, levend temidden van velen. 
De gave van trouw aan de kerk bezat ze na de dood van haar zus, alweer vele jaren geleden. Tenzij door ziekte bezocht was ze elke ochtend in de kerk en miste de aanbidding op dinsdag niet. 
Een “gebruikelijke” wijze van uitvaart zat er (financieel) niet in. Met medewerking van de gemeente werd ze te ruste gelegd op het kerkhof Imstenrade op 19 oktober, omgeven door een aantal biddende mensen. Als kerkgemeenschap herdachten we haar die ochtend in de kerkdienst. De misintentie en de gebeden golden haar, én we nodigden de mensen uit om voor haar zielerust voor de aanbidding te blijven van 09.45 tot 10.30 uur. Wat is er mooier dan dat er voor iemand gebeden wordt (tijd geofferd) wanneer hij of zij aan zijn laatste reis begint!
Met een brandende kaars en een bloemetje markeerden we haar vaste plekje, op zondag en weekdagen.
Eigenlijk was dat best hartverwarmend voor de betrokkenen. Waarbij menigeen verbaast zich toonde dat er niet de gebruikelijke afscheidscultuur mogelijk was.
Was het daarom een minderwaardig “Adieu”? Zelf denk ik echt van niet. Het is zeker anders, toch ook weer passend bij de persoon en hetgeen ze leefde. Ze kreeg én krijgt ze gebeden en intenties van mensen die niet over haar spreken en over het abrupte en stille einde, maar hun christentaak verstaan en haar biddend (blijven) begeleiden op weg naar het hemelse thuis.
Dat “haar kist niet in de kerk was” doet bij sommigen de indruk rijzen alsof dit geen waardig afscheid was. Vreemd, zeker met de wetenschap dat in Duitsland bijvoorbeeld een overledene in de kist zelf nooit in de kerk komt. Tijdens een dag - of weekendmis is er in de Duitse traditie een gebedsintentie en afscheid neemt men op het kerkhof. En ook dicht bij huis: In ons land zelf kent men- buiten Limburg met name- geen koffietafel of zeswekendienst.
Al met al verbazing over de verbazingen.
Th.v. Galen


Zondag 31 oktober
Een-en-dertigste zondag door het jaar
1e lezing: Wijsh. 11, 23-12, 2
Evangelie: Lc. 19, 1-10 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Lev. en overl. v.d. fam. Vogels-Pijls

11.30 uur Koor: Coda
Heidel Stollman-Schlösser (zesw.d.); Overl. ouders Stins-Vrouenraets en Lex Haas (jrd.); Ouders Andriesma-Steverink en Riet Andriesma (jrd.); Jan-Willem Jennen (6de jrd.); Overl. ouders Heijnen-Kessels (jrd.); Ouders van Leeuwen-Smit en dochter Tiny; Uit dankbaarheid; Elisabeth Alberkempe; Wiel Bosch; Overl. v.d. fam. Meijers en overl. v.d. fam Mobers; Overl. v.d. fam. Kengen-Kurstjens; Uit dankbaarheid b.g.v. een 55-jarig huwelijk; Fons Consten en ouders Consten-Janssen

Maandag 1 november
Allerheiligen Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
1e lezing: Apok. 7, 2-4+9-14
Evangelie: Mt. 5, 1-12a
Preek: Deken van Galen

10.00 uur 
Emelie Debets-van Loo (jrd.); Giel Hertog (1ste jrd.) en overl. v.d. fam. Hertog en v.d Zwaan; Rie Frederikx-van Zanten; Overl. ouders Klinckhamers-Stijnen; Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk; Adrie Martens; Overl. v.d. fam. Volders- Hupperetz; Ouders Gelissen-Kipperer; Overl. ouders Henricus Verhoeven en Wilhelmina Verhoeven-Wisser; Overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Rachael Kamzol b.g.v. haar verjaardag; V.d. overl. v.d. fam Meertens-Janssen; Jan Maessen; Jo Lousberg, zoon Wim en overl. v.d. fam. Lousberg en Hanneman

Dinsdag 2 november
Allerzielen
10.00 uur Requiemkoor
Preek: Deken van Galen
Overl. v.d. fam. Belt; Jo Paulissen; Frits Buytendijk; Jan Stevens; Karel Savelsberg; Harry Vencken en overl. v.d. fam. Vencken-Peelen; Overl. v.d. fam. Hertog en v.d. Zwaan; Dino Belfi i.v.m. verjaardag; V.d. overl. v.d. fam. Meertens-Janssen; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Echtp. Nacken; Regina de Bei;
V. d. overledenen

Woensdag 3 november
Woensdag in week 31 door het jr.
09.00 uur Overl. v.d. fam. Hertog en v.d. Zwaan

Donderdag 4 november

H. Carolus Borromeüs, bisschop
09.00 uur Pastoor J.L. Rijcken (jrd.); Om Gods zegen voor een nieuw levensjaar voor Marjon van Galen; Thij Slenders

Vrijdag 5 november
 
Eerste Vrijdag
Vrijdag in week 31 door het jr.
09.00 uur Over. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Ter ere v.h. H. Hart van Jezus uit dankbaarheid; Maria Beijer; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 6 november
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
09.00 uur Wim en Maria Neilen-Kessels

10.00 uur Theresiakapel
Mia Koelewijn-Pieters; Gerard Geurts; Overl. families; Bert Peters en overl. ouders

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mieke en Piet Wolthuis-Vervoort (jrd.); Toon Helders; V.d. overl. fam. Gorissen-Vaessen en voor alle zieken v.d. fam.

Zondag 7 november 

H. Willibrord, Bisschop, Verkondiger van ons geloof, Patroon van de Nederlandse kerkprovincie
1e lezing: Jes. 52, 7-10
Evangelie: Mc. 16, 15-20 
Preek: Kapelaan Beijk 

10.00 uur Gregoriaans
Willy Gielgens (1ste jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Uit dankbaarheid

11.30 uur Cantor
May Erens (jrd.); Dhr. en mevr. Kersten-Jussen en zoon Math (jrd.); Overl. v.d. fam. Van Leent (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Sjef Cobben em. past. Deken; Charly Fisher; Jan Stevens; Overl. ouders Steuns-Spee; Bertha Geurten-Frings; Mevr. Gerta v.d. Linden-Wetzels
Maandag 8 november 
Maandag in week 32 door het jr.
09.00 uur Echtp. Ritzen-Demacker

Dinsdag 9 november
Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen
09.00 uur Frits Buytendijk; Henk en John Logister; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Regina de Bei

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
09.00 Voor alle kinderen die hulp nodig hebben

Donderdag 11 november
H. Martinus (van Tours), bisschop
09.00 uur Voor overl. moeder

Vrijdag 12 november

H. Josafat, bisschop en martelaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 13 november

Zaterdag in week 32 door het jr.
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Hub Raemaekers (2de jrd.); Gertruda Moonen (7de jrd.)

Zondag 14 november

Drie-en-dertigste zondag door het jaar
1e lezing: Mal. 3, 19-20a
Evangelie: Lc. 21, 5-19 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Acceptabel Jeschrafel
Opening Carnavalsseizoen
Voor de levenden en overleden leden van Carnavalsvereniging “De Winkbülle”; Elisabeth Alberkempe; Maarten Beekman; Emile Nijskens; Overl. ouders Mia en Bére Houtermans-Zeegers; Overl. ouders Giel Jooren en Tiny Jooren-Vroomen; Wim Hamers; Stille intentie

Maandag 15 november
Maandag in week 33 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 16 november
Dinsdag in week 33 door het jr.
09.00 uur Frits Buytendijk; Jan Stevens; Hein Geelen en Jan Augustus; Regina de Bei

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
09.00 uur H. Mis

Donderdag 18 november

Donderdag in week 33 door het jr.
09.00 uur Thij Slenders

Vrijdag 19 november
Vrijdag in week 33 door het jr.
09.00 uur Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. v.d. Warenburg-Grootjans

Zaterdag 20 november
Zaterdag in week 33 door het jr.
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Gerard Geurts; Overl. families

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Fam. Pieters-Dortu-Scheelen (jrd.); Mevr. Ans Pompe-Guillaume

Zondag 21 november
Christus, Koning van het heelal
1e lezing: 2 Sam. 5, 1-3
Evangelie: Lc. 23, 35-43 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur JM-2
Tot eerherstel v.h. Allerheiligste Sacrament des Altaar uit dankbaarheid

11.30 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Overl. ouders Pasmans-Janssen en zonen Harry, Twan en Jules (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Wiel Bosch; Felix Goyen; Guus Widdershoven; Tiny Verstappen-van Es; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Emile Nijskens (verjaardag); Overl. ouders Savelsbergh-Brand

Maandag 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 23 november
Dinsdag in week 34 door het jr.
09.00 uur Overl. ouders Raemaekers-Otker (jrd.); Toon Boerakker (9de jrd.); Frits Buytendijk; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand; Regina de Bei

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 24 november
HH. Andreas Dũng-Lac, priester, martelaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 25 november
Donderdag in week 34 door het jr.
09.00 uur José Kiss-v. Sloun; Uit dankbaarheid en zegen over de komende levensjaren

Vrijdag 26 november
Vrijdag in week 34 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 27 november
Zaterdag in week 34 door het jr.
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mien Ruiters-Hermans; Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Toon Schrantee (jrd.); Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.)

Zondag 28 november
Eerste Zondag van de Advent
1e lezing: Jes. 2, 1-5
Evangelie: Mt. 24, 37-44 (A)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Uit dankbaarheid t.g.v. een 80ste verjaardag

11.30 uur Enjoy
Hub Volders (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Susan Schuiling-Smeets; Mevr. Gerta v.d. Linden-Wetzels

Maandag 29 november
Maandag in eerste adventsweek
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 30 november

H. Andreas, apostel
09.00 uur Albert Meertens (jrd.); Jan Stevens; Frits Buytendijk; Regina de Bei

09.30-10.30 uur Aanbidding

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de maand DECEMBER: VRIJDAG 19 NOVEMBER


GEDOOPT

28-08-10 Lieveke Stofberg, Hokkelenbergstr. 2, Brunssum
04-09-10 Hayley Huyten, Eikenderweg 44, Heerlen
05-09-10 Fenna Rasch, Heuvelweg 33, Heerlen
05-09-10 Wout Smeets, Kruisstr. 67, Heerlen
19-09-10 Fee Piras, Kaldebornweg 77, Heerlen

OVERLEDEN
18-09-10 Heidel Stollman-Schlösser, 78 jaar
02-10-10 Jeanne Pijls, 88 jaar
11-10-10 Fien Spronk, 78 jaar
14-10-10 Regina de Bei, 72 jaar


31 oktober Allerzielen
Op maandag 1 november en op dinsdag 2 november vieren wij de H. Eucharistie om 10.00 uur in onze Kerk. Op zondag 31 oktober willen wij in de H. Mis van 11.30 uur nogmaals extra stilstaan bij de overledenen van het afgelopen jaar, om hun naam nog eens te laten afroepen en een kaars voor hen aan te steken.

Oecumenische viering in een bijzonder jasje

Op 7 november vindt in de kerk op het Tempsplein een oecumenische viering plaats in het kader van Willibrord zondag.
Wie op 1 augustus in de Pancratiuskerk in de dienst was om 10.00 uur herinnert zich een door zang en overweging goed gedragen en prima bezette en inspirerende viering. Preekte dominee Bloemert toen, in de Willibrord viering zal de deken de overweging houden.
Een zondagse Eucharistieviering is voor deelnemers ook nog mogelijk om 10.00 en om 11.30 uur in de Pancratiuskerk.
Wat het biddend samenzijn voor die dag zo bijzonder maakt is het nieuws, dat de dominee een andere functie heeft aanvaard. Haar werkgebied wordt Zuid-Nederland. Haar doortastende en bezielende inbreng is ieder wel opgevallen, waarbij de kar van een gezonde oecumene zeker door haar inzet in beweging is gekomen.
We willen het niet als een afscheidsviering zien, maar hoewel ze vanuit Heerlen haar werkzaamheden gaat inrichten, zal ze niet meer in de functie van predikant zomaar met ons samen zijn.

Sint Maartensvieringen in het cluster

Op tal van plaatsen viert men het feest van deze heilige. Niet alleen in de kerkgemeenschappen die Martinus tot patroon hebben! 
Het verhaal is dan ook zeer aansprekend en goed uit te beelden. Dat de jonge Martinus, zich voorbereiden op de doop, als soldaat het deel van zijn mantel dat hemzelf toebehoorde, deelde met een bedelaar. Deel twee van de mantel kon hij immers niet geven, want dat was staatseigendom...
Omdat hij met deze daad een lichtpunt was voor de man in nood, trekken kinderen met tal van vormen van lampionnen over straat. Meestal beeldt men het verhaal van deze manteldeling uit en trekt men, met muziek achter St. Maarten, gekleed als soldaat over straat naar een plek waar een groots vuur wordt ontstoken.
Omdat Martinus uitdeelde, ook zeker toen hij later bisschop was geworden, krijgen kinderen na afloop een bescheiden traktatie.
Wie met de kinderen wil deelnemen kan terecht op woensdag 10 november in Welten. Men begint met de uitbeelding in de kerk om 18.00 uur en trekt vervolgens naar de vuurhoop nabij de speeltuin.
Wie dat geen gunstige dag vindt, er is ook een viering in de Joseph-kerk op de Heerlerbaan op zondag 14 november. Wie daar heen gaat, zal ook een mand zien staan, niet om er iets uit te nemen maar we nodigen de kinderen daar via de school uit om kleren, welke ze niet meer gebruiken, daar af te geven welke hun bestemming krijgen voor kinderen in Roemenië. Na de uitbeelding ontsteken we na een korte tocht het vuur nabij de vroegere Joseph-school, tegenover de kerk. Ook daar beginnen we om 18.00 uur. 

Nieuwe tijden voor Kerstavond in de Pancratius

Hoort het en leest het en zegt het voort! Wat speelt er actueel naast de bouw van een nieuwe kerststal?
Kapelaan Beijk heeft zich teruggetrokken van de voortgang rond de Kinderwoorddienst en de Gezinsvieringen. Dat betekent dat hij op Kerstavond en Paaszaterdagavond niet meer beschikbaar is voor de wat wij noemen “de vroege diensten”.
Emeritus deken Kuijer zet zich enorm in, ook in een zorgcentrum elders die avond. Vandaar dat we moeten gaan schipperen en heroverwegen waar we welk aanbod kunnen doen. 
Immers: deken van Galen zal ook buiten de Pancratius nog de kerstavonddiensten helpen invullen.
Dat betekent dat in de Pancratius er om 19.00(gezinsviering) en 21.00 uur (klassieke nachtmis) een Eucharistieviering is. De mis van 23.00 uur komt te vervallen.
De missen op eerste en tweede kerstdag blijven het zondagse rooster volgen nl. 10.00 en 11.30 uur. 

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl

Opvoeringen Savelbergklooster
‘Wat raakt je, wat draagt je’,
2 November is vanouds de dag dat wij onze doden herdenken.
In de Kapel van het Savelbergklooster aan de Gasthuis Straat 2 vindt er een Herinneringsavond plaats.
In deze sfeervolle ruimte hebben we deze avond speciaal aandacht voor mensen die afscheid moesten nemen van iemand die hen lief was. Met muziek en woorden, in stilte en met gepaste symbolen, delen we wat ons deze avond verbindt. Wilt U de naam van degene die U uit handen moest geven nog eens noemen, vindt U het troostend dat deze unieke mens nog eens in het licht wordt gezet, sluit U dan op Allerzielenavond bij ons aan. De avond wordt voorbereid en geleid door de theologen An Packbiers en Marlies Huveneers. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de harpist Joost Verheggen. Na afloop wordt U in de gelegenheid gesteld om iets te drinken in de Serre.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 8,00 per persoon, inclusief koffie,thee, fris.
Gelieve te reserveren.
Kassa en museum van het Savelbergklooster zijn open op: dinsdag en donderdag t/m zondag van 10.30 u. tot 17.00 u.
045 – 571 9820
Zie ook: www.savelbergklooster.nl

Savelbergklooster
Gasthuis Straat 2
6411 KE HEERLEN

Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Zondag 21 november viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De dag begint met een meerstemmige uitvoering in de Eucharistieviering van 11 30 uur. Na afloop hiervan wordt de viering van het feest voortgezet in Hotel De Valk.

Vervolg “Over ‘loslaten’
‘Loslaten’ is niet het middelpunt zijn
om alles voor anderen te regelen,
maar hen in staat stellen
hun eigen weg te kiezen.
‘Loslaten’ is de ander
niet in bescherming nemen,
maar hem of haar de realiteit
onder ogen te laten zien.
‘Loslaten’ is niet ontkennen, maar aanvaarden.

‘Loslaten’ is niet sarren, schelden of ruziën,
maar juist op zoek gaan naar
mijn eigen tekortkomingen
en er wat aan doen.
(wordt vervolgd)

Parochie priesters


Pastoor-Deken Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan F. Beijk, Putgraaf 172 (571.36.61) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nooddienst dekenaat: tel. 576.66.66

Stichting Patiëns: 523.25.04 of 575.14.15 

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Inlichtingen Kerkbijdrage: mw. C. Quaedvlieg, tel. 571.25.48
Telefoon: 571.21.77

Misstipendia: 
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Telefoon: 571.21.77

Renovatie kerk: Rabo banknummer 10.39.58.878

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:
Pancratiusstraat 21, 6411 KC Heerlen
Openingstijden: dinsdag-donderdag en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77

e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Zoeken