Parochienieuws november 2010


31 oktober Allerzielen
Op maandag 1 november en op dinsdag 2 november vieren wij de H. Eucharistie om 10.00 uur in onze Kerk. Op zondag 31 oktober willen wij in de H. Mis van 11.30 uur nogmaals extra stilstaan bij de overledenen van het afgelopen jaar, om hun naam nog eens te laten afroepen en een kaars voor hen aan te steken.

Oecumenische viering in een bijzonder jasje

Op 7 november vindt in de kerk op het Tempsplein een oecumenische viering plaats in het kader van Willibrord zondag.
Wie op 1 augustus in de Pancratiuskerk in de dienst was om 10.00 uur herinnert zich een door zang en overweging goed gedragen en prima bezette en inspirerende viering. Preekte dominee Bloemert toen, in de Willibrord viering zal de deken de overweging houden.
Een zondagse Eucharistieviering is voor deelnemers ook nog mogelijk om 10.00 en om 11.30 uur in de Pancratiuskerk.
Wat het biddend samenzijn voor die dag zo bijzonder maakt is het nieuws, dat de dominee een andere functie heeft aanvaard. Haar werkgebied wordt Zuid-Nederland. Haar doortastende en bezielende inbreng is ieder wel opgevallen, waarbij de kar van een gezonde oecumene zeker door haar inzet in beweging is gekomen.
We willen het niet als een afscheidsviering zien, maar hoewel ze vanuit Heerlen haar werkzaamheden gaat inrichten, zal ze niet meer in de functie van predikant zomaar met ons samen zijn.

Sint Maartensvieringen in het cluster

Op tal van plaatsen viert men het feest van deze heilige. Niet alleen in de kerkgemeenschappen die Martinus tot patroon hebben! 
Het verhaal is dan ook zeer aansprekend en goed uit te beelden. Dat de jonge Martinus, zich voorbereiden op de doop, als soldaat het deel van zijn mantel dat hemzelf toebehoorde, deelde met een bedelaar. Deel twee van de mantel kon hij immers niet geven, want dat was staatseigendom...
Omdat hij met deze daad een lichtpunt was voor de man in nood, trekken kinderen met tal van vormen van lampionnen over straat. Meestal beeldt men het verhaal van deze manteldeling uit en trekt men, met muziek achter St. Maarten, gekleed als soldaat over straat naar een plek waar een groots vuur wordt ontstoken.
Omdat Martinus uitdeelde, ook zeker toen hij later bisschop was geworden, krijgen kinderen na afloop een bescheiden traktatie.
Wie met de kinderen wil deelnemen kan terecht op woensdag 10 november in Welten. Men begint met de uitbeelding in de kerk om 18.00 uur en trekt vervolgens naar de vuurhoop nabij de speeltuin.
Wie dat geen gunstige dag vindt, er is ook een viering in de Joseph-kerk op de Heerlerbaan op zondag 14 november. Wie daar heen gaat, zal ook een mand zien staan, niet om er iets uit te nemen maar we nodigen de kinderen daar via de school uit om kleren, welke ze niet meer gebruiken, daar af te geven welke hun bestemming krijgen voor kinderen in Roemenië. Na de uitbeelding ontsteken we na een korte tocht het vuur nabij de vroegere Joseph-school, tegenover de kerk. Ook daar beginnen we om 18.00 uur. 

Nieuwe tijden voor Kerstavond in de Pancratius

Hoort het en leest het en zegt het voort! Wat speelt er actueel naast de bouw van een nieuwe kerststal?
Kapelaan Beijk heeft zich teruggetrokken van de voortgang rond de Kinderwoorddienst en de Gezinsvieringen. Dat betekent dat hij op Kerstavond en Paaszaterdagavond niet meer beschikbaar is voor de wat wij noemen “de vroege diensten”.
Emeritus deken Kuijer zet zich enorm in, ook in een zorgcentrum elders die avond. Vandaar dat we moeten gaan schipperen en heroverwegen waar we welk aanbod kunnen doen. 
Immers: deken van Galen zal ook buiten de Pancratius nog de kerstavonddiensten helpen invullen.
Dat betekent dat in de Pancratius er om 19.00(gezinsviering) en 21.00 uur (klassieke nachtmis) een Eucharistieviering is. De mis van 23.00 uur komt te vervallen.
De missen op eerste en tweede kerstdag blijven het zondagse rooster volgen nl. 10.00 en 11.30 uur. 

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl

Opvoeringen Savelbergklooster
‘Wat raakt je, wat draagt je’,
2 November is vanouds de dag dat wij onze doden herdenken.
In de Kapel van het Savelbergklooster aan de Gasthuis Straat 2 vindt er een Herinneringsavond plaats.
In deze sfeervolle ruimte hebben we deze avond speciaal aandacht voor mensen die afscheid moesten nemen van iemand die hen lief was. Met muziek en woorden, in stilte en met gepaste symbolen, delen we wat ons deze avond verbindt. Wilt U de naam van degene die U uit handen moest geven nog eens noemen, vindt U het troostend dat deze unieke mens nog eens in het licht wordt gezet, sluit U dan op Allerzielenavond bij ons aan. De avond wordt voorbereid en geleid door de theologen An Packbiers en Marlies Huveneers. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de harpist Joost Verheggen. Na afloop wordt U in de gelegenheid gesteld om iets te drinken in de Serre.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 8,00 per persoon, inclusief koffie,thee, fris.
Gelieve te reserveren.
Kassa en museum van het Savelbergklooster zijn open op: dinsdag en donderdag t/m zondag van 10.30 u. tot 17.00 u.
045 – 571 9820
Zie ook: www.savelbergklooster.nl

Savelbergklooster
Gasthuis Straat 2
6411 KE HEERLEN

Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Zondag 21 november viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De dag begint met een meerstemmige uitvoering in de Eucharistieviering van 11 30 uur. Na afloop hiervan wordt de viering van het feest voortgezet in Hotel De Valk.

Vervolg “Over ‘loslaten’
‘Loslaten’ is niet het middelpunt zijn
om alles voor anderen te regelen,
maar hen in staat stellen
hun eigen weg te kiezen.
‘Loslaten’ is de ander
niet in bescherming nemen,
maar hem of haar de realiteit
onder ogen te laten zien.
‘Loslaten’ is niet ontkennen, maar aanvaarden.

‘Loslaten’ is niet sarren, schelden of ruziën,
maar juist op zoek gaan naar
mijn eigen tekortkomingen
en er wat aan doen.
(wordt vervolgd)

Parochie priesters


Pastoor-Deken Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan F. Beijk, Putgraaf 172 (571.36.61) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nooddienst dekenaat: tel. 576.66.66

Stichting Patiëns: 523.25.04 of 575.14.15 

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Inlichtingen Kerkbijdrage: mw. C. Quaedvlieg, tel. 571.25.48
Telefoon: 571.21.77

Misstipendia: 
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Telefoon: 571.21.77

Renovatie kerk: Rabo banknummer 10.39.58.878

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:
Pancratiusstraat 21, 6411 KC Heerlen
Openingstijden: dinsdag-donderdag en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77

e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Zoeken