Parochienieuws oktober 2010

Wie of wat is er nog wijs?

Een aardige jonge man legt aan zijn bezorgde ouders uit waarom hij op school er met de pet naar gooit. Dat had hij op school zelf geleerd. Hij redeneerde: “1. Hoe meer je leert, hoe meer je vergeet. 2. Hoe meer je weet, hoe meer je vergeet. 3. Hoe meer je vergeet, hoe dommer men je vindt. Conclusie lieve ouders: hoe meer je leert, des te dommer je wordt. Leren heeft dus geen zin” Iets dergelijks komen we tegen bij hen die het heelal doorvorsen. Steeds zijn we nog in staat gebleken dieper door te dringen in de oneindige afstanden welke we wel denken te kunnen benoemen, maar waar we ons geen beeld van kunnen vormen…en de wijzen concluderen - terecht denk ik - : Hoe meer kennis we opdoen, hoe meer we ontdekken dat we steeds minder ervan weten.
U zult het met mij eens zijn dat de poging van de jongeman leuk bedoelde “larie” is. Maar dat we respect krijgen voor wetenschappelijke onderzoekers die alleen maar verbaasd staan bij het scheppingsgeheim.
In het geschapene zijn we wel in staat om te herleiden, te herkennen en processen te kunnen volgen. Dat we ook hebben geleerd om in te grijpen, ten goede en ten kwade. Voorbeeld van het eerste is o.a. het kunnen beschikken over medicamenten omdat we bacteriën en virussen op het spoor kunnen komen en die weten te bestrijden. De andere kant is er ook: we hebben kennis van atomen …en die liep o.a. uit op het maken van een atoombom.
De dagen en weken en maanden zijn gevuld met informatie. Vanuit de hele wereld komt er nieuws naar ons toe. Mensen met hun doen en laten stappen bij ons over de vloer met hun inzichten en meningen. Op alles en iedereen wordt door velen gereageerd, vaak op de meest uiteenlopende wijze. Wat voor de een geweldig is, vindt een ander helemaal niks. Mensen betreden daarvoor menig strijdtoneel, voeren acties voor het een of tegen het ander..ten koste van elkaar. Hoge bomen worden bejubeld door de een, verguisd door de ander. 
Wie heeft er gelijk, wat is wijs en wat is wijsheid in deze of gene kwestie? 
Kijkend in mijn eigen tuin waarin ik werd geplant lees ik in de H. Schrift: het begin van wijsheid is de “vreze des Heren”. Daar is niet mee bedoeld dat we bang moeten zijn voor God maar dat we respect hebben voor Hem en het Scheppingsplan.
Paulus legt dat verder uit in zijn 1ste brief aan de Christenen van Korinthe, hoofdstuk 13. En dat luidt samengevat: wat baat het mij alles te kennen, of te hebben, als ik de liefde niet heb. ..al dat andere baat mij dan niets.
En liefde start daar waar een mens een kruisje leert zetten door zichzelf.
Dat klinkt niet moeilijk, maar is een levensprogramma.

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen


Vrijdag 1 oktober 
Eerste Vrijdag
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares
09.00 uur Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Ter ere v.h. H. Hart van Jezus uit dankbaarheid; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 2 oktober
HH. Engelbewaarders
09.00 uur Uit dankbaarheid (Mevr. V. Velzen); Voor Heilige priesters en nieuwe priesterroepingen

10.00 uur Theresiakapel
Mia Koelewijn-Pieters; Gerard Geurts; Saskia Koster; Bert Peters en overl. ouders
Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Niek Gillissen (jrd.); V.d. overl. fam. Gorissen-Vaessen en voor alle zieken v.d. fam.; Stille intentie; Toon Helders

Zondag 3 oktober 
Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
1e lezing: Hab. 1, 2-3+2, 2-4
Evangelie: Lc. 17, 5-10 (C) 
Preek: Pastoor Rohling

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Caecilia
Ouders Pasmans-Kerckhoffs (jrd.); Overl. ouders Fijnaut-Eggen (jrd.); Echtp. Pasmans-Vaessen (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Mariëtte Lemmens-Bour (v.w. Dek. Kerkkoor); Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk; Anny Verrijt en overl. v.d. fam.; Ernest Lempers

11.30 uur Klebez en Loeke Kreutz
Huub Vrusch en Truus Vrusch-Janssen (jrd.); Piet van Laarhoven en Els van Laarhoven-Hermans (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Sjef Cobben em.past.deken; Charly Fisher; Jan Stevens; Marga Berns-Rütten; Bertha Geurten-Frings

Maandag 4 oktober 
Maandag in week 27 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 5 oktober
Dinsdag in week 27 door het jr.
09.00 uur Jo Paulissen; 
Frits Buytendijk; Jan Stevens; Willy Paes; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 6 oktober
Woensdag in week 27 door het jr.
09.00 uur Echtp. van de Camp-Bouwman; Sjeng Maes (gedenken verjaardag)

Donderdag 7 oktober
Heilige maagd Maria van de Rozenkrans
09.00 uur Thij Slenders; Uit dankbaarheid; Sjir Krutzen i.v.m. verjaardag

Vrijdag 8 oktober
Vrijdag in week 27 door het jr.
09.00 uur Voor een bijzondere intentie

Zaterdag 9 oktober
Zaterdag in week 27 door het jr.
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
John Fluitsma (1ste jrd); Frans en Jeanne v. Loo-Bänzinger (jrd.); Ria Fluitsma-Haket

Zondag 10 oktober
Acht-en-twintigste zondag door het jaar
1e lezing: 2 Kon. 5, 14-17
Evangelie: Lc. 17, 11-19 (C)
Preek:Mgr. Wiertz 

10.00 uur Greg. Samenzang
Karel Savelsberg

11.30 uur Swinging Voices
Preek: Kapelaan Beijk
Jo Debie (zesw.d.); Elisabeth Alberkempe; Els Verhoeven-Schrijnemakers; Marga Berns-Rütten

Maandag 11 oktober
Maandag in week 28 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 12 oktober
Dinsdag in week 28 door het jr.
09.00 uur Frits Buytendijk; Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 13 oktober
Woensdag in week 28 door het jr.
09.00 uur Voor alle mensen die onder rampen lijden; Philomena Reuters-Canisius

Donderdag 14 oktober
Donderdag in week 28 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 15 oktober
H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
09.00 uur Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans; Gez. Louisa en Anna Schunck

Zaterdag 16 oktober
Zaterdag in week 28 door het jr.
09.00 uur Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen; Voor overl. broer

10.00 uur Theresiakapel
Gerard Geurts

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mevr. Ans Pompe Guillaume

Zondag 17 oktober
Negen-en-twintigste zondag door het jaar
1e lezing: Ex. 17, 8-13
Evangelie: Lc. 18, 1-8 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Greg. Samenzang
Wiel Vogels (jrd.)

11.30 uur Cantor
Fien de Kroon-Gielen (1ste jrd.) en Joep de Kroon; Elisabeth Alberkempe; Marga Berns-Rütten

Maandag 18 oktober
H. Lucas, evangelist
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 19 oktober
Dinsdag in week 29 door het jr.
09.00 uur Frits Buytendijk; Jan Stevens; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand; Hub Schiffers

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 20 oktober
Woensdag in week 29 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Donderdag 21 oktober
Donderdag in week 29 door het jr.
09.00 uur Willy Paes 
(14de jrd.); Thij Slenders

Vrijdag 22 oktober
Vrijdag in week 29 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 23 oktober
Zaterdag in week 29 door het jr.
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
VERVALT

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jeu Winkelmolen (jrd.)

Zondag 24 oktober
Dertigste zondag door het jaar
1e lezing: Sir. 35, 12-14+16-18
Evangelie: Lc. 18, 9-14 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola Cantorum
H. Mis

11.30 uur Les Rossignols
Truus van der Heijden-Allertz (zesw.d.); Echtp. Frits Peutz en Bella Tissen (jrd.) en Isabel Peutz; Elisabeth Alberkempe; Guus Widdershoven; Maarten Beekman; Tiny Verstappen-van Es; Uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk

Maandag 25 oktober
Maandag in week 30 door het jr.
09.00 uur José Kiss-v. Sloun

Dinsdag 26 oktober
Dinsdag in week 30 door het jr.
09.00 uur Frits Buytendijk; Overl. ouders Ruiters-Hermans

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 27 oktober
Woensdag in week 30 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Donderdag 28 oktober
HH. Simon en Judas, apostelen
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 29 oktober
Vrijdag in week 30 door het jr.
09.00 uur Echtp. Emile Consten-Cardaun; Echtp. Jan Honé-Consten; Echtp. A. Käller-Schunck

Zaterdag 30 oktober
Zaterdag in week 30 door het jr.
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Hans Doppler en George Verlinden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 
Deken van Galen
18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 31 oktober
Een-en-dertigste zondag door het jaar
1e lezing: Wijsh. 11, 23-12, 2
Evangelie: Lc. 19, 1-10 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Greg. Samenzang
Lev. en overl. v.d. fam. Vogels-Pijls

11.30 uur Koor: Coda
Overl. ouders Stins-Vrouenraets en Lex Haas (jrd.); Jan-Willem Jennen (6de jrd.); Ouders van Leeuwen-Smit en dochter Tiny; Elisabeth Alberkempe; Wiel Bosch; Overl. v.d. fam. Meijers en overl. v.d. fam Mobers; Overl. v.d. fam. Kengen- Kurstjens; Uit dankbaarheid; Uit dankbaarheid b.g.v. een 55-jarig huwelijk

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de maand NOVEMBER: VRIJDAG 22 OKTOBER


GEDOOPT
05-09-10 Robin Hallingse, Hertogstraat 56, Heerlen

GEHUWD
03-09-10 Jules Kleikers en Nicole Hermans, Rolduckerstr., Heerlen
11-09-10 Frank Sprooten en Steffie Drent, Ailbertuslaan, Kerkrade

OVERLEDEN
12-08-10 Fien Luijten-Geuskens, 100 jaar
20-08-10 Lennart Van der Werf, 5 maanden
21-08-10 Gretha van der Linden-Wetzels,90 jaar


31 oktober Allerzielen

Op maandag 1 november en op dinsdag 2 november vieren wij de H. Eucharistie om 10.00 uur in onze Kerk. Op zondag 31 oktober willen wij in de H. Mis van 11.30 uur nogmaals extra stilstaan bij de overledenen van het afgelopen jaar, om hun naam nog eens te laten afroepen en een kaars voor hen aan te steken.

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl

Dankbetuiging
Namens mijn moeder, broers en zussen en andere familieleden wil ik U allen danken voor de warme en troostrijke blijken van medeleven bij het overlijden van mijn vader Jan Kuijer.
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 25 september 2010 om 19.00 uur in de kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud–Geleen.
Een speciaal woord van dank aan Jo Louppen, Wendy en Tessa Kockelkoren voor de prachtige muzikale en vocale opluistering van de begrafenisplechtigheid.
Em.deken J. Kuijer

Over ‘loslaten’
‘Loslaten’ wil niet zeggen
dat ik niet meer om je geef,
het betekent dat ik
jouw plaats niet kan innemen.

‘Loslaten’ is niet mijzelf terugtrekken,
het is het besef dat ik over het bestaan
van een ander geen zeggenschap heb.

‘Loslaten’ is niet iemand wijzen op
de gevolgen van zijn of haar gedrag,
maar een ander juist
in staat stellen ervan te leren.

‘Loslaten’ is machteloosheid te erkennen
en het resultaat uit handen geven.

‘Loslaten’ is niet verzorgen, maar zorgen.

‘Loslaten’ is niet vasthouden, maar ondersteunen.

‘Loslaten’ is niet oordelen,
maar de ander in zijn waarde laten.
(Wordt vervolgd)

MIJMERINGEN VAN EEN KAPELAAN

In onze Nederlandse samenleving is “geloof” in het publieke leven vrijwel afwezig. Geloven is iets wat mensen eerder in de privaatsfeer beleven. En ook dit heeft weer te maken met de ontwikkelingen die kerk en samenleving hebben doorgemaakt. In deze mijmering wil ik hoe dan ook een lans breken voor ons “geloven”. Het geloof plaatst mij in een breed perspectief. Ik mag onderkennen dat mijn bestaan geen toeval is. En dat ik bij mijn sterven niet in een leegte terecht kom en niemand ben. Het geloof biedt mij een manier van leven waarin ik opgetild word; als het ware het vermogen ontvang van de helikopterview.
Geloven geeft uitzicht en inzicht. Geloven behoedt je ervoor in het hier en nu op te gaan. Geloven biedt je vreugde en draagkracht en oriëntatie. Geloven leert mij dat ik er niet beter op word als ik mijzelf tot centrum van de wereld maak; dat de ander juist mijn broeder en mijn zuster is en niet mijn rivaal. Geloven is beleven dat God geen boeman is maar “Onze Vader”.
Wie het geloof aanneemt kan dit niet voor zich houden. Geloven is allesbehalve een in zichzelf opsluiten. Geloven gaat altijd ‘naar buiten’ en zoekt de samenleving juist op.
Geloven: iets voor jezelf alleen? Ik denk van niet!

Kapelaan Beijk

Opvoeringen Savelbergklooster
Op zondagavond 3 oktober wordt “Francesco de Speelman” opgevoerd door Peter Vermaat. Het verhaal over een middeleeuwer. Wie was deze man?

Aanvang; 19.30 u. Entreeprijs € 12,50 per persoon (incl. koffie/thee tijdens de pauze). Gelieve te reserveren.
Locatie: De Kapel van het Savelbergklooster.

Op dinsdagavond 2 november: “Van mensen die voorbijgaan”. Met stilte, poëzie en muziek wordt deze Allerzielendag herdacht. 
Marlies Huveneers en An Packbier voeren dit uit.

Aanvang; 19.30 u. Entreeprijs; € 8,--. per persoon (incl. koffie/thee tijdens de nazit). Gelieve te reserveren.
Locatie: De Kapel van het Savelbergklooster

Op vrijdagavond 10 december: “Geen vogel dan mijn hart”.
De Dag van de Rechten van de Mens; twee zoetgevooisde stemmen, één gitaar, één verwarde poëet en twee nuchtere klanktechneuten. Vijf mensen, overgewaaid uit Geleen en omstreken, met een koffer vol poëzie en klank. Ze bespelen de gevoelige snaren van wie luisteren durft.

Aanvang;19.30 u. Entreeprijs; € 8,--. per persoon inclusief koffie/thee tijdens de nazit. Gelieve te reserveren.
Locatie: De Kapel van het Savelbergklooster

Aanmelden: Tel. 045 – 571 9820

Savelbergklooster
Gasthuis Straat 2
6411 KE HEERLEN
045 – 571 9820

Openingstijden Savelbergklooster
Iedere dag van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Maandag en woensdag gesloten

Ziekenzondag Zonnebloemcollecte
De Zonnebloemcollecte op ziekenzondag afgelopen week heeft 443,86 Euro opgebracht. Namens de Zonnebloem hartelijk dank!

Parochie priesters

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan F. Beijk, Putgraaf 172 (571.36.61) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nooddienst dekenaat: tel. 576.66.66

Stichting Patiëns: 523.25.04 of 575.14.15 

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Inlichtingen Kerkbijdrage: mw. C. Quaedvlieg, tel. 571.25.48
Telefoon: 571.21.77

Misstipendia
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Telefoon: 571.21.77

Renovatie kerk: Rabo banknummer 10.39.58.878

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:
Pancratiusstraat 21, 6411 KC Heerlen
Openingstijden: dinsdag-donderdag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Zoeken